Parenteel van Janus (Sebastianus) Wouters.
Parenteel van Janus (Sebastianus) Wouters.

Generatie I

I.  Janus (Sebastianus, Bastiaan, Janis, Joannes) Wouters, zn. van Walter (Walterus) Walteri en Trijn (Catharina) Fremmen
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 oktober 1682 te Beek [li] sub conditione baptizana fuiut Sebastianus filus Walteri Wouters et Nelicken Fremmen coning. suscept. Jacob Fremmen et Bille Wouters (getuigen: zijn oom Jacob (Jacobus) Fremmen en zijn tante Bil (Sibilla) Odekirchen als Bille Wouters), 
 doopgetuige van zijn neef Walterus Wouters op woensdag 19 december 1714 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op maandag 12 januari 1739 te Spaubeek [li], 
 begr. op woensdag 14 januari 1739 aldaar 12. mensis jan(uar)y pie in d(omi)no obijt sacris ecclesiae sacram[en]tis munitus Sebastianus Wouters maritus Iohannae Zelis et 14 eiusdem sepultus est.
 kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 16 mei 1711 te Beek [li], 
 woont in Hobbelrade op woensdag 13 februari 1737 te Spaubeek [li] 
 met Jen (Joanna, Anna) Zelis (Selis, Sielis, Zelissen), dr. van Jan (Joannes) Zelis en Neleken (Cornelia) Vromen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 12 november 1678 te Spaubeek [li] 12 b[apt] Joanna Zelis filia Jo[ann]is Zelis et Corneliae coniug(um) suscep Gerardus Schuttens et Maria Vromen (getuigen: Gerrit (Gerardus) Schutgens als Gerardus Schuttens en haar oudtante Maria Vroemen als Maria Vromen), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Sebastianus Wouters (zie IIb) op dinsdag 25 januari 1757 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Henricus Nijssen op dinsdag 5 december 1679 te Geleen [li], 
 doopgetuige van haar neef Andreas Zelis op vrijdag 8 oktober 1723 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Helena Cuijpers op woensdag 13 februari 1737 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Joanna Elisabetha Zelis op zaterdag 18 mei 1748 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wouters op woensdag 6 juli 1740 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Petrus Stassen op dinsdag 28 november 1747 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op vrijdag 17 april 1761 te Spaubeek [li], 
 begr. op vrijdag 17 april 1761 aldaar 17 aprilis obijt Joanna Zelissen vidua Sebastiani Wouters ex Hobbelraedt solvit jura ita testor Theod: Penris deservitor.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 maart 1712 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1792 te Hobbelrade [li], volgt IIa
  2.  Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 12 maart 1714 te Spaubeek [li] 12 baptisata est Cornelia filia Janis Wouters et Joannae Sieles susceptores [niets geschreven] Roemers et Maria Vroomen (getuigen: haar oudtante Maria Vromen als Maria Vroomen, NN Roemers),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op vrijdag 19 april 1715 te Spaubeek [li] [naam vader: Joannes Wouters],  
   begr. op zaterdag 20 april 1715 aldaar 19: obijt Cornelia filia Ioan[n]is Wouters et Ioannae Zelis coniug: et sepulta 20.
  3.  Joannes, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 januari 1716 te Spaubeek [li] 29 baptisatus est Joannes filius Janis Wouters et Joannae Zelis conjugum susceptores Joannes Stassen loco Joannis Wouters et Meiken Zelis patrina (getuigen: Joannes Stassen [koster] nms. Joannes Wouters, zijn oom Jan (Joannes) Wolters als Joannes Wouters door Joannes Stassen [koster], Meiken Zelis). 
  4.  Cornelia (Cernelie (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 11 september 1720 te Spaubeek [li] 11 baptisata est Cornelia filia Janis Wouters et Annae Selis conjugum susceptores Janis Penners van Geleen et Jda Haesen ex Beek (getuige: Janis Penners van Geleen, Ida Haesen uit Beek),  
   doopgetuige van haar achterneef Joannes Michael Henssen (IVd) op donderdag 11 maart 1784 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Cornelia (Maria Cornelia) Wouters (zie IIb) op dinsdag 2 februari 1768 te Spaubeek [li]. 
  5.  Wouter (Walterus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 januari 1724 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 13 juli 1789 te Hobbelrade [li], volgt IIb

Generatie II

IIa.  Catharina Wouters, dr. van Janus (Sebastianus) Wouters (I) en Jen (Joanna) Zelis
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 23 maart 1712 te Spaubeek [li] 23 baptisata est Catharina filia Janes Wouters et Joannae Sieles, susceptores Joannes Stassen loco Godefridi Goesens et Sybilla Wouters. (getuigen: Joannes Stassen [koster] nms. Godefridus Goesens, Geurt (Godefridus) Goessens door Joannes Stassen [koster] en haar oudtante Bil (Sibilla) Odekirchen als Sybilla Wouters), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Leonardus Henssen (IVa) op dinsdag 3 december 1771 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Sebastianus Wouters (zie IIb) op dinsdag 25 januari 1757 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Joanna Catharina Wouters (IIIb) op vrijdag 9 oktober 1761 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Jacobus Campo op dinsdag 1 juni 1751 te Schinnen [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Wilhemus Zelis op maandag 26 februari 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achterneef Petrus Matthias Zelis op woensdag 4 november 1750 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zaterdag 28 januari 1792 te Hobbelrade [li], 
 begr. op maandag 30 januari 1792 te Spaubeek [li] 28va obyt in Hobbelraede Catharina Wouters octogenaria [= tachtigjarige] vidua Leonardi Borvels, extremis s.r.e. sacramentis munita, et 30ma ejusdem sepulta est.
 kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op zondag 14 februari 1740 aldaar die 14 febrij matrimonio juncti sunt in ecclesia hac dominica septuagesima Leonardus Borfelts et Catharina Wouters testes fuerunt Jacob Wouters et Jo(ann)es Stassen custos (getuigen: Jacobus Wouters en Joannes Stassen koster) 
 met Leonardus Borfelts (Borvels, Borvelts), zn. van Hermannus Borvels en Elisabeth Vleugels
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 1 augustus 1714 te Spaubeek [li] 1. baptisatus Leonardus Borvelts filius Hermani Borvelts et Elisabethae Vleugels conj: susc: Reijnken Bemelmans et Erm Bijen (getuigen: Reijnken (Reinerus) Bemelmans, Erm [Emerentiana] Bijen), 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catherina Henssen (IVb) op vrijdag 28 januari 1774 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wouter (Walterus) Wouters (IIb) en Joanna (Maria Johanna) Cuijpers op dinsdag 15 oktober 1754 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Theodorus Wouters (zie IIb) op maandag 16 oktober 1758 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Voncken en zijn zus Margarita Borvelts op dinsdag 27 november 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Joanna Elisabeth Vuncken op zaterdag 12 oktober 1754 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Wouters (IIIc) op maandag 23 juni 1766 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Hubertus Coenen op zondag 29 oktober 1741 te Wijnandsrade [li], 
 ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op donderdag 19 mei 1774 te Spaubeek [li], 
 begr. op vrijdag 20 mei 1774 aldaar 19 praemunitus omnibus exeuntium sacramentis obyt Leonardus Borvels conjux Catharinae Wouters, qui 20 ejusd: mensis sepultus est.
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Joanna Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 september 1743 eodem [08-09-1743] baptisata est Joanna Elisabeth filia Leonardi Borfelts et Catharinae Wouters leg: conjug(um) quam e sacro fonte susceperunt Jo(ann)es Caenen et Cornelia Coimans te Spaubeek [li] (getuigen: haar aangetrouwde oudoom Joannes Canen als Joannes Caenen [e.v. Maria Vleugels] en Cornelia Coumans als Cornelia Coimans),  
   getuige bij kerk. huw. van Willem (Wilhelmus) Henssen (zie IIIa) en haar zus Catrin (Catharina) Borvels op dinsdag 22 januari 1771 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Henssen (zie IIIa) op zondag 24 november 1776 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Wilhelmus Henssen (zie IIIa) op woensdag 27 juni 1781 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Petrus Linsen en Catharina Crul op dinsdag 27 januari 1761 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op donderdag 4 maart 1790 te Spaubeek [li]. 
  2.  Catrin (Catharina) Borvels,  
  (geadopt.),  
   ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op zondag 24 januari 1802 te Hobbelrade [li], volgt IIIaIIb.  Wouter (Walterus, Wolterus) Wouters (Wolters), zn. van Janus (Sebastianus) Wouters (I) en Jen (Joanna) Zelis
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 27 januari 1724 te Spaubeek [li] 27 hujus baptisatus est filius nomine Walterus, Joannis Wouters et Joannæ Zelis con[ju]g: quem e sacro fonte suscepertunt Petrus Vroemen et Maria Tullenaers (getuigen: Petrus Vroemen en zijn aangetrouwde tante Maria Tollenars als Maria Tullenaers), 
 doopgetuige van zijn achterneef Wouter (Wolterus) Henssen (IVc) op zaterdag 7 november 1778 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Wilhelmus Voncken en Margarita Borvelts op dinsdag 27 november 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Barbara Banens op zaterdag 29 maart 1760 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Joanna Kuijpers (IVf) op zondag 2 november 1788 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Joannes Martinus Banens op zondag 6 juli 1783 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Joanna Maria Banens op zaterdag 30 september 1786 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Gosewijnus Ruijters en Bina (Balbina) Cnols op dinsdag 2 oktober 1753 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Selis op maandag 4 januari 1762 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Willem (Wilhemus) Wauben en Catharina Hanssen op zondag 15 oktober 1752 te Beek [li], 
 doopgetuige van Joanna Maria Keulers op maandag 5 mei 1766 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op maandag 13 juli 1789 te Hobbelrade [li], 
 begr. op dinsdag 14 juli 1789 te Spaubeek [li] 13tia obyt in Hobbelraedt circa 1am pomeridianam Walterus Wouters aetatis 65 annorum, maritus Joannae Cupers, extremis s.r. ecclesiae sacramentis munitus, et 5a ejusdem sepultus est
  
 Verder onderzoek, 
 Wouter Wouters x Joanna Cuypers te Hobbelrade Spaubeek (Collectie Habets 73-3-1775, 73-3-1776) 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 15 oktober 1754 15 8bris matrimonio juncti sunt Wouter Wouters et Joanna Cuypers ex Spaubeeck testes Wilhelmus Hansen et Leonardus Borvelts aldaar (getuigen: Wilhelmus Hanssen en Leonardus Borfelts (zie IIa), opgeschreven: Borvelts), 
  
 woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Joanna Kuijpers weduwe van Wouter Wouters met haar schoonzoon en dochter Joes Leonard Reins (Rents) en Maria Cornelia Wouters in Hobbelrade nr. 98 
 met Joanna (Maria Johanna, Jeannette, Jeanne (Fr.)) Cuijpers (Cupers (Fr.)), dr. van Matthias Cuijpers (ontvanger van belastingen in Spaubeek) en Enken (Anna) Nijsten
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 1 november 1726 te Spaubeek [li] 1 novembris anno 1726 sacromento baptismatis initiata est Joanna filia legitima Jo(ann)is Cuijpers et Annae Nijsten quam e sacro fonte susceperunt Henricus Nijsten et Maria Peulen loco Mariae Cuijpers (getuigen: haar oom Henricus Nijssen als Henricus Nijsten, Maria Peulen nms. Maria Cuijpers en haar achternicht Maria Cuijpers door Maria Peulen), 
 doopgetuige van Joannes Michael Henssen (IVd) op donderdag 11 maart 1784 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Maes (zie IIIc) op vrijdag 22 april 1791 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Anna Catharina Banens op vrijdag 28 oktober 1746 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Banens op maandag 6 februari 1758 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Maria Sijbilla Keulers op donderdag 3 november 1763 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op zondag 24 november 1805 te Spaubeek [li] (Jeannette Cuijpers dr. van Cuijpers; e.v. Wouter Wouters), 
 begr. op dinsdag 26 november 1805 aldaar 1805 24 9bris obijt Joanna Cuijpers aetatis circiter 80 annorum vidua Wolteri Wouters extremis s:r:e: sacramentis munita et 26 hujus sepulta
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sebastianus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Janus Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 25 januari 1757 te Spaubeek [li] 25 januarij baptisatus est Sebastianus filius legitimus Wolteri Wouters et Joannae Cuypers suscep(tores) Matthias Banens et Catharina Wouters no(min)e Joannae Zelis (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthias Banens, zijn tante Catharina Wouters (IIa) nms. Joanna Zelis en zijn grootmoeder Jen (Joanna) Zelis (zie I) door Catharina Wouters),  
   ovl. (ongeveer 4 dagen oud) op zaterdag 29 januari 1757 opm. 4 dierum [=4 van de dagen] te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 30 januari 1757 aldaar 29. januarij obijt Sebastianus 4 dierum filius Wolteri Wouters et Joannae Cuijpers et 30 huius sepultus.
  2.  Joannes Theodorus, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 16 oktober 1758 te Spaubeek [li] 16 8bris baptisatus est Joannes Theodorus filius legitimus Wolteri Wouters et Joannae Cuypers susc Leonardus Borfelts nomine Theodori Schrammen trajectensis et Anna Cuijpers (getuigen: zijn aangetrouwde oom Leonardus Borfelts (zie IIa) nms. Theodorus Schrammen uit Maastricht, zijn achternicht Anna (Anna Maria) Cuijpers, Theodorus Schrammen uit Maastricht door Leonardus Borfelts). 
  3.  Joanna Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1761 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 12 september 1843 aldaar, volgt IIIb
  4.  Anna Maria ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 25 februari 1764 te Spaubeek [li] 25 baptisata est Anna Maria filia leg Wolteri Wouters et Joannae Cuijpers susceperunt Wilhelmus Zelis et Maria Cuijpers (getuigen: haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Zelis en haar tante Maria Cuijpers),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Cupers (zie IIIb) op donderdag 26 december 1793 te Spaubeek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Jacobus Maes (zie IIIc) en haar zus Maria Joanna Wouters op zondag 26 april 1789 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1814 (5 nummer 1814) te Spaubeek [li],  
   begr. op donderdag 20 januari 1814 aldaar 1814 18 jan(ua)rij obijt Anna Maria Wouters coelebs aetatis 50 annorum s:r:e: sacramentis munita et 20 hujus sepulta.
  5.  Maria Joanna ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 23 juni 1766 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 4 november 1847 te Beek [li], volgt IIIc
  6.  Cornelia (Maria Cornelia), genoemd naar haar meter [Cornelia Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 2 februari 1768 te Spaubeek [li] 2da baptisata est Maria Cornelia filia leg: Wolteri Wouters et Joannae Cuijpers susceperunt Winandus Knaps et Cornelia Wouters (getuigen: haar tante Cornelia Wouters (zie I), Winandus Knaps),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Jacobus Maes (zie IIIc) en haar zus Maria Joanna Wouters op zondag 26 april 1789 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (IVg) op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Cornelia Kuijpers (IVi) op dinsdag 19 november 1805 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 te Heerlen [li],  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 13 april 1796 te Spaubeek [li] 13tia april. conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Leonardus Rents, oriundus ex Amstenrade et Maria Cornelia Wouters, ambo incolae hujus loci: testes fuere Petrus-Joseph[us] Reijns, et Joanna Maria Wouters. in fidem subsignarunt Jo(ann)es Leonardus Reijns sponsus: Maria Cornelia Wouters sponsa Peter Joseph Reijns testis Anna Maria Wouters testis quod testor A.G. Somijn past. loci (getuigen: haar zus Maria Joanna Wouters (IIIc), Petrus Josephus Reijns)  
   met Jan Leonard (Joannes Leonardus) Rents (Rentz, Reijns),  
   geb. in 1763,  
   kuiper, azijnmaker,  
   doopgetuige van zijn nicht Joanna Elisabeth Kuijpers (IVh) op zaterdag 6 november 1802 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 10 maart 1826 te Hobbelrade [li] - Spaubeek. (Joannes Leonardus Reins zn van Reijns; gehuwd met Cornelia Wouters). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Catrin (Catharina) Borvels (Borfelts Borvelts), dr. van Leonardus Borfelts en Catharina Wouters (IIa), 
 (geadopt.), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 november 1745 te Spaubeek [li] 26 9bris an(n)o praenotato baptisata est Catharina filia Leonardi Borfelts et Catharinae Wouters quam e sacro fonte susceperunt Gelis Zelis op de Hoef et Maria Vleugels uxor Jo(ann)is Caenen nomine Catharinae Borfelts uxor Philippi Coenen ex Wijnantsraede (getuigen: haar oudoom Gelis (Egidius) Zelis op de Hoef [= Hoeve], haar oudtante Meijken (Maria) Vleugels ev Joannes Caenen nms Catharina Borfelts ev Philippus Coenen uit Wijnandsrade en haar tante Catharina Borvels ev Philippeus Coenen uit Wijnandsrade door Maria Vleugels ev Joannes Caenen), 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Wouters (zie IVg) op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Catharina Elisabeth Hamers op zaterdag 21 augustus 1784 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Maria Catharina Lenssen op donderdag 5 april 1792 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op zondag 24 januari 1802 te Hobbelrade [li] ,  
 begr. op dinsdag 26 januari 1802 te Spaubeek [li] 24ta jan: obijt in Hobbelraedt Catharina Borvelts sexagenaria uxor Wilhelmi Hensen, extremis
s.r.e. sacramentis munita, et 26. ejusdem sepulta:
 kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1771 aldaar (getuigen: haar zus Joanna Elisabeth Borfelts (zie IIa), Joannes Cuijpers), 
  
 woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Willem Henssen (asijnmaeker) en Catharina Borvelts (sijne vrouw) en hun schoonzoon en dochter Jan Peter Wouters (schoonsoon) en Catrin Henssen (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 89 
 met Willem (Wilhelmus) Henssen, zn. van Joannes Henssen en Maria Hanssen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 13 september 1739 te Spaubeek [li] 13 7bris anni praefati baptisatus est Wilhelmus filius Jo(ann)is Henssen et Mariae Hanssen leg: cong: quem e sacro fonte susceperunt Jo[ann]es Hanssen nom(in)e [niets geschreven] et Joanna Boesten uxor Jo(ann)is Byen (getuigen: zijn oom Joannes Hanssen en Joanna Boesten e.v. Joannes Bijen), 
 azijnmaker, 
 doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Sibilla Henssen (zie IVa) op zaterdag 21 augustus 1802 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Wilhelmus Henssen (zie IVc) op donderdag 3 februari 1814 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Lambertus Hanssen en Anna Boesten op donderdag 8 februari 1759 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Hamers op zaterdag 19 juni 1779 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 90 jaar oud) op woensdag 7 april 1830 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Joannes Leonardus ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 december 1771 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1849 aldaar, volgt IVa
  2.  Maria Catherina ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 januari 1774 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1851 aldaar, volgt IVb
  3.  Joannes Wilhelmus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 24 november 1776 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Joanna Elisabeth Borfelts (zie IIa) en zijn oom Joannes Henssen),  
   doopgetuige van zijn neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVb) op dinsdag 24 juli 1798 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Wouters (zie IVb) op zaterdag 11 mei 1805 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op dinsdag 9 juli 1811 opm. ongehuwd te Spaubeek [li]. 
  4.  Wouter (Wolterus) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 november 1778 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op dinsdag 28 juli 1818 aldaar, volgt IVc
  5.  Wilhelmus, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 27 juni 1781 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Joanna Elisabeth Borfelts (zie IIa), Wilhelmus Zelis),  
   huwelijksgetuige van Martijn (Martinus) Frissen en Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [li]. 
  6.  Joannes Michael ,  
   geb. op woensdag 10 maart 1784 te Spaubeek [li],  
   ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 29 januari 1870 aldaar, volgt IVd
  7.  Catharina Elisabeth ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 augustus 1787 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 10 mei 1830, volgt IVe
  8.  Gerardus, genoemd naar zijn peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 21 augustus 1791 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn tante Maria Elisabeth Henssen, zijn oudtante Maria Henssen en Gerard (Gerardus) Cuijpers (zie IIIb)),  
   76e Cohorte. Stamboeknummer: 297. IIIb.  Joanna Catharina (Maria Catharina), genoemd naar haar groomoeder aan vaderszijde [Joanna Zelis] Wouters, dr. van Wouter (Walterus) Wouters (IIb) en Joanna (Maria Johanna) Cuijpers
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 9 oktober 1761 te Spaubeek [li] 9na baptisata est Joanna Catharina filia legitima Wolteri Wouters et Joannae Cuypers suscipientibus Petro Erckens loco Joannis Penris et Catharina Wouters (getuigen: Petrus Erckens en haar tante Catharina Wouters (IIa)), 
 huisvrouw, 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Kuijpers (zie IVg) op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Maes (zie IIIc) op vrijdag 15 april 1796 te Beek [li], 
 doopgetuige van Joannes Hermannus Cuijpers op dinsdag 17 juli 1821 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op dinsdag 12 september 1843 te Spaubeek [li] ,  
 kerk.huw. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (Rooms Katholiek) op dinsdag 20 november 1787 20ma 9bris contraxerunt matrimonium Gerardus Cupers, et Joanna Catharina Wouters ambo majorennes, et subditisive incolae de Spaubeeck; testibus Joanne Wilhelmo Cupers, et Maria Joanna Cupers in fidem subsignarunt. Gerardus Cupers sponsus Joanna Catharina Wouters sponsa Joannes Wilhelmus Cupers testis. Maria Joanna Wouters testis quod testor A.G. Somijn pastor loci. aldaar (getuige: Joannes Wilhelmus Cupers, Maria Joanna Cupers), 
  
 woont in Hobbelrade in 1798 te Spaubeek [li], 
 in het bevolkingsregister van 1798 woont Gerard Cuijpers (schoenmaker) en J. Catarin Wouters (sijne vrouw) in Hobbelrade nr. 111
 Brouwer tussen 1811 en 1812 te Hobbelrade [li]
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd: 
 Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814) 
 Gerard Cuijpers, gehuwd met Joanna Catharina Wouters, overleed als brouwer op 4 december 1812. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 
 met haar neef Gerard (Gerardus) Cuijpers (Kuijpers, Cupers) sr, zn. van Joannes Cuijpers en Anna Campo
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1760 te Spaubeek [li] 4 decembris Gerardus filius Gerardi Cuijpers et Annae Campo conjugum baptisatus est suscipientibus Matthia Banens et Maria Wouters ita testor Theod Penris deservitor (getuigen: zijn aangetrouwde oom Matthias Banens, Maria Wouters, Theodorus Penris (koster)), 
 schoenmaker, brouwer, 
 doopgetuige van Gerardus Henssen (zie IIIa) op zondag 21 augustus 1791 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Jan Peeter (Joannes Petrus) Heijnen op dinsdag 18 juli 1809 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Mechtildis Maes (zie IIIc) op dinsdag 30 juli 1793 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op vrijdag 4 december 1812 te Hobbelrade [li], 
 begr. op zondag 6 december 1812 te Spaubeek [li] 1812 4ta xbris obijt in Hobbelrade circa quartam pomeridianam Gerardus Cuijpers aetatis circiter 52 annorum maritus Joannae Catharinae Wouters, qui, occupatus braxando, infeliciter [ongelukkigerwijze] et fortuito cecidit, in cacabum [kookpot] plenum cerevisiae bullientis [vol bruisend bier], ita ut vix momentum supervivere potuerit. sepultus est 6ta hujus
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maria Joanna Kuijpers,  
   geb. op zaterdag 1 november 1788 te Spaubeek [li],  
   ovl. (58 jaar oud) op woensdag 3 maart 1847 te Lutterade [li], volgt IVf
  2.  Jan Pieter (Joannes Petrus), genoemd naar zijn (relatie?) deze is ook zijn peter ,  
   geb. op donderdag 19 augustus 1790 om 1 uur 's morgens te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 19 augustus 1790 aldaar 19. aug. circa horam 1am matutinam natus et eodem baptisatus est Joannes Petrus filius legitimus Gerardi Cuypers, et Joannae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Petrus Cuypers et Joanna Cuypers. Peter Cuijpers. Joanna Cuypers. in fidem. JJ Raemakers sacell. loci.,  
   meester schoenmaker, brouwer,  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Cuijpers (zie IVg) op zondag 25 juli 1824 te Spaubeek [li],  
    
   Brouwer in 1814 te Hobbelrade [li],  
   In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
   Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
   Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
   In de lijst van brouwers met patenten in Spaubeek worden genoemd: 
   Gerardus Lemmens (1797-1799), Joannes Gerardus Cuijpers (1811-(+)1812), Joannes Petrus Kuijpers (1814) en (Jean) Jacques Lienaerts (1811-1814) 
   De bevolkingslijst van 16 december 1814 van Spaubeek vermeldt J.P. Kuijpers als brouwer. 
   (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
  
 
   Jan Pieter Cuijpers zal waarschijnlijk de brouwerij van zijn in 1812 overleden vader Gerard Cuijpers hebben overgenomen [ww] 
  
 
   Ovl. (47 jaar oud) op dinsdag 14 november 1837 te Spaubeek [li] (Jan Pieter Cuijpers zn. van Gerard Cuijpers en Joanna Catharina Wouters; e.v. Maria Catharina Raven; e.v. Theresia Crousen),  
   tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op maandag 21 september 1818 te Spaubeek [li]  
   met Maria Catharina Raeven, dr. van Lambertus Raeven en Maria Diederen,  
   ged. op donderdag 28 maart 1793 te Beek [li] (getuige: Elisabeth Haemers, Hermanus Dederen),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Cuijpers (zie IVg) op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op zondag 8 juni 1828 te Spaubeek [li] (Maria Catharina Raeven dr van Raeven; gehuwd met Johan Peter Kuijpers),  
   begr. op zondag 8 juni 1828 aldaar. Uit dit huwelijk geen kinderen,  
   tr. (resp. 39 en 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 februari 1830 te Geleen [li]  
   met Theresia Crousen, dr. van Joanna Sebilla Crousen,  
   geb. op donderdag 13 oktober 1791 te Lutterade [li],  
   werkvrouw,  
   ovl. (47 jaar oud) op zaterdag 21 september 1839 te Spaubeek [li] (Maria Theresia Crousen dr van Crousen; gehuwd met Jan Pieter Cuijpers). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Joannes, genoemd naar zijn peter en grootvader aan vaderszijde [Joannes Cuijpers] Cupers,  
   geb. op donderdag 26 december 1793 om 7 uur 's morgens te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 december 1793 aldaar 26. xbris circa 7mam matutinam natus, et eodemque baptizatus est Joannes filius legitimus Gerardi Cupers et Joannes Catharina Wouters conj. susceptores Petrus Erckens loco Joannis Cupers, et Anna Maria Wouters. in fidem subsignarunt pater abest. Peter Erckens. Anna Maria Wouters. quod testor JJ. Raemakers sacell. loci finis 1793. (getuigen: zijn grootvader Joannes Cuijpers, door Petrus Erckens en zijn tante Anna Maria Wouters (zie IIb)). 
  4.  Wouter (Walterus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Wouter Wouters] Kuijpers (Cuijpers),  
   geb. op donderdag 22 september 1796 om 4 uur 's morgens te Hobbelrade [li] - Spaubeek akte 1,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [li] 22a 7bris natus in Hobbelraed 4ta matutina, et eadem baptisatus est Walterus filius legitimus Gerardi Cupers et Joannae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Joannes Maes, et Sibilla Bemelmans. (getuigen: zijn aangetrouwde oom Joannes Jacobus Maes (zie IIIc), Sibilla Bemelmans),  
   ovl. (1 jaar oud) op vrijdag 2 maart 1798 te Hobbelrade [li] - Spaubeek. (Wouter Kuijpers zn van Gerardus Kuijpers en Joanna Catharina Wouters). 
  5.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) ,  
   geb. op dinsdag 30 oktober 1798 te Spaubeek [li],  
   ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1885 te Spaubeek [li], volgt IVg
  6.  Joanna Elisabeth Kuijpers,  
   geb. op zaterdag 6 november 1802 te Hobbelrade [li], volgt IVh
  7.  Maria Cornelia Kuijpers,  
   geb. op dinsdag 19 november 1805 te Spaubeek [li],  
   ovl. (32 jaar oud) op zondag 22 juli 1838 aldaar, volgt IVi

IIIc.  Maria Joanna (Joanna Maria) Wouters, dr. van Wouter (Walterus) Wouters (IIb) en Joanna (Maria Johanna) Cuijpers
 ged. Rooms Katholiek op maandag 23 juni 1766 te Spaubeek [li] 23 baptisata est Maria Joanna filia legit. Wolteri Wouters et Joannae Cuijpers susceperunt Leonardus Borvelts et Joanna Nijsten (getuigen: haar aangetrouwde oom Leonardus Borfelts (zie IIa), als Leonardus Borvelts, Joanna Nijsten), 
 getuige bij kerk. huw. van Jan Leonard (Joannes Leonardus) Rents en haar zus Cornelia (Maria Cornelia) Wouters (zie IIb) op woensdag 13 april 1796 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (IVg) op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [li], 
 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op donderdag 4 november 1847 te Beek [li], 
 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zondag 26 april 1789 te Beek [li] [ingeschreven] dito Joannes Jacobus Maas j m geb en woon te Klijngenhout en Maria Johanna Wouters j d geb en woon te Houbelraad [getrouwd] dito
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 26 april 1789 aldaar 26tâ aprilis matrimonio juncti sunt Joannes Jacobus Maes ex Beeck et Maria Joanna Wouters ex Spaubeeck dispensante ill(ustrissi)mo in quarto 3tio mixto consanguinit[ati]s gradu collaterali inaequali coram me et testibus Henrico Willems et Maria et Cornelia Wouters. (getuigen: haar zus Anna Maria Wouters (zie IIb), als Maria Wouters, haar zus Cornelia (Maria Cornelia) Wouters (zie IIb), Henricus Willems) 
 met Joannes Jacobus Maes (Maas), zn. van Lenard (Leonardus Wilhelmus) Maes en Mechel (Mechtildis) Cranen
 ged. op maandag 6 oktober 1760 te Beek [li] (getuigen: zijn grootvader Joannes Maes, Maria Paes), 
 kuiper, 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Elisabeth Snijders op donderdag 24 januari 1788 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Wouter Kuijpers (zie IIIb) op donderdag 22 september 1796 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op dinsdag 26 mei 1846 te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria ,  
   geb. op donderdag 21 april 1791 om 9 uur 's avonds te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 22 april 1791 aldaar 21. april. circa 9nae vespertinae nata et die sequenti baptizata est Maria filia legitima Joannis Moes et Mariae Joannae Wouters conjugum: susceptores fuere Eustachius Bemelmans et Joanna Cupers. pater abest. Stas Bemelmans. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G Somijn pastor loci (getuigen: Stas (Eustachius) Bemelmans en haar grootmoeder Joanna (Maria Johanna) Cuijpers (zie IIb), als Joanna Cupers),  
   tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 2 maart 1815 te Beek [li] - akte 35  
   met Winand Willems, zn. van Martin Willems en Therese Buijmens,  
   geb. op dinsdag 11 mei 1790 te Roermond [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Anna Mechtildis ,  
   geb. op maandag 29 juli 1793 om 8 uur 's avonds te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 30 juli 1793 aldaar 29. jul. circa 8vam vespertinam nata et die sequenti baptizata est Anna Mechtildis filia legitima Joannes Maes, et Mariae Joannae Wouters conjugum: susceptores Gerardus Cupers, et Mechtildis Cranen. in fidem subsignarunt. pater abest. Gerardus Cupers x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: haar aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Cuijpers (zie IIIb) en haar grootmoeder Mechel (Mechtildis) Cranen). 
  3.  Maria Catharina ,  
   geb. op vrijdag 15 april 1796 te Klein Genhout [li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 april 1796 te Beek [li] 15ta aprilis e neoconsecrato fonte baptisata est Amria Catharina fil: leg: Joannis Maes ex Beek et Joannae Wouters ex
Spaubeek conj: in Beek susceperunt Joannes Paulus Maes et Joanna Catharina Wouters
(getuigen: haar oom Joannes Paulus Maes en haar tante Joanna Catharina Wouters (IIIb)),  
   ovl. (5 jaar oud) op maandag 2 november 1801 te Klein Genhout [li] - akte Beek 8. 
  4.  Joannes Wolterus (Jean Wouter) ,  
   geb. op dinsdag 29 december 1801 te Beek [li] - akte 18,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 29 december 1801 aldaar. 
  5.  Maria Cornelia ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 7 november 1804 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zondag 17 april 1808 aldaar. 
  6.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 oktober 1807 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op maandag 24 augustus 1835 aldaar. 

Generatie IV

IVa.  Joannes Leonardus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Leonardus Borfelts] Henssen, zn. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels (IIIa), 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 3 december 1771 te Spaubeek [li] 3 baptisatus est Jo(ann)es Leonardus filius leg: Wilhelmi Henssen et Catharinae Borvels susceperunt Jo(ann)es Henssen et Catharina Wouters (getuigen: zijn grootvader Joannes Henssen en zijn grootmoeder Catharina Wouters (IIa)), 
 doopgetuige van zijn neef Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (zie IVb) op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Joanna Elisabeth Nijsten op donderdag 8 oktober 1829 te Beek [li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op dinsdag 3 juli 1849 te Spaubeek [li], 
 tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 30 maart 1799 te Oirsbeek [li] 
 met Maria Ida Buskens, dr. van Hans Peter Buschken en Mariken Zelis, dr. van Hans Peter (Joannes Petrus) Busckens en Marijken (Maria) Selis alias Gielen
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 2 november 1774 te Geleen [li] (getuige: Ida Dols, Dirck Boesten), 
 doopgetuige van haar kleinzoon Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Nijsten op zondag 13 april 1828 te Beek [li], 
 doopgetuige van Maria Ida Lenssen op vrijdag 13 april 1804 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 15 september 1849 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 10 februari 1800 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootvader Hans Peter (Joannes Petrus) Busckens, als Joannes Petrus Buskens en haar tante Joanna Sibilla Busckens),  
   doopgetuige van haar kleinzoon Jan Hubert (Joannes Hubertus) Nijsten op woensdag 4 juni 1862 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op maandag 17 januari 1870 te Beek [li],  
   begr. op maandag 17 januari 1870 aldaar,  
   tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 16 juni 1827 te Spaubeek [li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 19 juni 1827 aldaar (getuigen: haar broer Joannes Gerardus Henssen (zie IVa), als Gerardus Henssen, Leonardus Nijsten)  
   met Joannes Nijsten, zn. van Jan Willem (Joannes Wilhelmus) Nijsten en Joanna Elisabeth Suijren,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 15 januari 1794 genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde (Joannes Nijsten) te Beek [li] (getuigen: zijn grootvader Joannes Nijsten, Anna Elisabeth Meijs),  
   doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Hubertina Nijsten op zaterdag 29 september 1860 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 26 juni 1866 te Beek [li],  
   begr. op dinsdag 26 juni 1866 aldaar (Joannes Niesten gehwud met Maria Catharina Henssen). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  2.  Joanna Sibilla (Jeannnette Sibille (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 21 augustus 1802 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Joanna Sibilla Busckens, als Joanna Siblla Buskens en haar grootvader Willem (Wilhelmus) Henssen (zie IIIa)),  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op maandag 5 augustus 1805 te Spaubeek [li]. 
  3.  Maria Joanna (Marie Jeannette (Fr.)) ,  
   geb. op vrijdag 15 februari 1805 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 16 februari 1805 aldaar (getuigen: haar tante Maria Catherina Henssen (IVb), haar oom Nicolaus Buschkens, als Nicolaus Buskens, Maria Gertrudis Douveren),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Hubertus Nijsten op zondag 5 maart 1843 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Nijsten op vrijdag 27 januari 1832 te Beek [li]. 
  4.  Joannes Gerardus (Jean Gerard (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 oktober 1807 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Joannes Gerardus Boeskens, als Joannes Gerardus Buskens, zijn tante Catharina Elisabeth Henssen (IVe) en Peter (Petrus) Mevis),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Nijsten en zijn zus Maria Catharina Henssen (zie IVa) op dinsdag 19 juni 1827 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Nijsten op zaterdag 11 juli 1835 te Beek [li]. 
  5.  Maria Elisabeth (Marie Elisabehe (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 14 maart 1810 te Spaubeek [li] (getuigen: haar oudtante Maria Elisabeth Henssen, Michael Buskens),  
   doopgetuige van haar neef Joannes Mathias Nijsten op zaterdag 16 februari 1839 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op donderdag 6 juli 1876 te Spaubeek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 32 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 2 april 1842 te Spaubeek [li]  
   met Joannes Michiel (Jean Michel (Fr.)) Lienaerts, zn. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts (landbouwer en herbergier, brouwer) en Maria Elisabeth Hanssen (huishoudster),  
   geb. op maandag 24 augustus 1812 te Spaubeek [li],  
   schrijnwerker. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 9 september 1812 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Wouter (Wolterus) Henssen (IVc), Maria Ida Vroemen),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Hubertus Nijsten op zondag 5 maart 1843 te Beek [li]. 
  7.  Anna Sibilla ,  
   geb. dr van Joannes Leonardus Henssen en Maria Ida Buskens,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 30 maart 1816 te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Joannes Michael Henssen (IVd), Anna Sibilla Penners),  
   ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op woensdag 15 december 1875 te Spaubeek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 34 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 29 mei 1850 te Spaubeek [li]  
   met Christiaan Stassen, zn. van Nicolaus (Joannes Nicolaus) Stassen en Maria Anna Dederen (landbouwster),  
   geb. op vrijdag 8 november 1822 te Spaubeek [li],  
   ovl. (53 jaar oud) op dinsdag 18 januari 1876 (Christiaan Stassen zn van Joannes Nicolaas Stassen en Maria Anna Diederen; gehuwd met Anna Sibilla Henssen) aldaar. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  8.  Maria Ida ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 29 juli 1819 te Spaubeek [li] (getuigen: Peter (Petrus) Mevis, Joannes Campo, Maria Sijbilla Ummelen),  
   ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op zondag 28 maart 1824 te Spaubeek [li]. 
  9.  Joannes Peter ,  
   geb. op maandag 20 mei 1822 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Petrus Leonardus Nijsten op woensdag 3 mei 1843 te Beek [li]. 

IVb.  Maria Catherina (Catharina Maria), genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Catharina Wouters] Henssen (Lenssen), dr. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels (IIIa), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 28 januari 1774 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Hanssen en haar grootvader Leonardus Borfelts (zie IIa)), 
 landbouwster, 
 doopgetuige van haar kleindochter Maria Catharina Cuijpers (zie IVg) op zondag 25 juli 1824 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Henssen (zie IVa) op zaterdag 16 februari 1805 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1851 te Spaubeek [li] - Op de Hoeve, 
 Bezit landpercelen (registratie van Kadaster) te Spaubeek [li] ,  
  
 Wie zijn de buren (Registratie van Kadaster) te Spaubeek [li], 
   
   
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op woensdag 25 november 1795 25ta 9bris conjuncti sunt in facie ecclesiae Joannes Petrus Wouters et Maria Catharina Hensen ambo incolae hujus loci: testes fuere Christianus Mevissen, et Catharina Wouters in fidem subsignarunt Joannes Peter Wouters. Maria Cath. Hensen, Christiaen Mevis hoc x est signum Cath: Wouters testis nescientis scribere quod testor A. Somijn pastor aldaar (getuigen: zijn zus Catrin (Catharina Elisabetha) Wouters en zijn neef en haar neef Christiaan Mevissen), 
  
 woont Hobbelrade Spaubeek [li] tussen 1798 en 1800, 
   
 In het eerste bevolkingsregister (BVR) van 1798 wonen bij de schoonouders Willem Henssen x Catrin Borvelts (zie ook de scan van de originele inschrijving hierboven): 
 J.P. Wouters (28) schoonsoon [= Jan Peter], M.Catrin Henssen (25) vrouw van j.p. wouters, [= Maria Catharina] 
 met hun kinderen (jonger dan 12 jaar) Catrin Wouters kint; J.W. Wouters kint [= Joannes Wilhelmus of Hans Willem], 
 De takken Jacobus Wouters en Henricus Wouters komen samen circa 1800 te Spaubeek [li]
 In Spaubeek heeft de tak Jacobus Wouters connecties met de tak Henricus Wouters via de families Henssen en Cupers (Cuijpers). Een aantal interessante punten: 
 - op 25 november 1795 huwt Joannes Petrus Wouters uit de tak Jacobus Wouters met Maria Catharina Henssen. Zij stamt af uit de tak Henricus Wouters via haar grootmoeder aan moederszijde Catharina Wouters (geb 23 maart 1712 dochter van Janus Wouters x Joanna (Jen) Zelis). De eerste verbinding tussen de takken Jacobus en Henricus Wouters
 - op 22 september 1796 geven zij (samen?) in Spaubeek de geboorte op van Catharina (dochter van Joannes Petrus Wouters x Maria Catherina Henssen) en Wouter (zoon van Gerardus Cupers x Joanna Catharina Wouters). Deze Joanna Catharina Wouters stamt ook de tak Henricus Wouters via haar vader Wouter (Wolterus) Wouters (geb 27 januani 1724 zoon van Janus Wouters x Joanna (Jen) Zelis). Hij is dus de broer van de in het vorige punt genoemde grootmoeder Catharina Wouters
 - in 25 oktober 1821 trouw Maria Catharina Wouters (geb 22 september 1796 dochter van Joannes Petrus Wouters x Maria Catharina Henssen ) met Joannes Gerardus Cuijpers (geb 30 december 1798 zoon van Gerardus Cuijpers x Joanna Catharina Wouters). Hij is de broer van Wouter Cuijpers uit het vorige punt. Hiermee is weer en nieuwe vebinding tussen de takken Jacobus en Henricus Wouters tot stand gebracht
 Voor mij blijft de volgende vraag open: "Wisten zij allemaal van de verbanden en dat zij dus verre familie van elkaar waren (5-6 gereraties terug)?", 
 Woont Boerderij C, Op 't Broek Spaubeek [li] tussen 1800 en 1814
 BVR 1800: op nr 32 wonen (Marten woont op nr 33): 
 J. Peeter Wouters (36) cultivateur [=landbouwer], Maria Katharina Henssen (28) sijne vrouwe, 
 Het aantal kinderen onder de 12 jaar is: 1 [dit is hun zoon: Hans Willem, want hun oudste dochter Maria Catharina is bij haar opa en oma in Hobbelade blijven wonen ww
 Interessant zijn de volgende opnames in het BVR: 
 - aantal deuren en vensters: 2; aantal poorten: 1 
 - totaal getal der zielen per huijs: 3 
 - getal der peerden boven 2 jaar: 1; getal der hoornder boven een jaar: 2 
 BVR 1801: Alle kinderen worden genoemd: Joes Wilm Wouters (3) kint; Joes Leonard Wouters (1j 7d) kint;. 
 Naast de familieleden woont er nog een dienstmeisje bij hun in: Catrine Elys Geurts (20), domistique. Dit is Catharina Elisabeth Geurts, geb 31 oktober 1780 te Spaubeek, dochter van Joannes Matthias Geurts en Elisabetha Leunissen (geen familie). Zij is de jongere zuster van Godefridus Geurts, waarmee Maria Sibilla Moonen in 1838 in het huwelijk treedt. Deze Maria Sibilla Moonen huwt later in 1845 Arnold Wouters (zn van Jan Wouters x Maria Helena Heijnen). Verder lezen we: 
 - nombres des enfants ou depous de 12 ans par famille: 2 (dus 2 kinderen onder de 12 jaar) 
 - nombres des Chevaeux [=paarden] 1; nombres de Vaches [=koeien/hoornbeesten] 2; nombres des Moutans [=schapen] 0. Hier is dus niets gewijzigd ten opzichte van de vorige opgave. 
 BVR 1807: hier ontbreken de opgaven voor deze woning. 
 BVR 1814: Het gezin Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen vinden we terug in Hobbelrade nr 30. Waarschijnlijk is het gezin tussen 1807 en 1814 naar Hobbelrade vertrokken en hebben ze dus niet tot 1814 in boerderij C samen met Marten Wouters x Maria Elisabeth Boshouers in Op 't Broek gewoond. 
 Woont Hobbelrade Spaubeek [li] tussen 1814 en 1851
 BVR 1807: op nr 94 wonen: 
 Guill. Henssen (71), cultivateur [= Willem, de vader]. Met zijn kinderen: 
 Wouter Henssen (27), Jean Guill Henssen (25), Jean Michiel Henssen (22), Chat. Elis. Henssen (18), Gerard Henssen (14) 
 De oudste zoon Joannes Leonardus Henssen woont niet meer op dit adres, verder is Catharina Borvels, de moeder van de kinderen in 1802 overleden. 
 Het dienstmeisje: Marie Ida Phijlips (20) Van haar zijn geen verdere gegevens gevonden 
 Verder lezen we: 
 chevaeux [=paarden] 3, vaches [=hoornbeesten] 5, genisse [=kalveren] 4, moutants [=schapen] 0 
 BVR 1814: Het gehele gezin Henssen, met uitzondering van de vader is vertrokken! De woning wordt nu bewoont door: 
 Joan. Peter Wouters (45), cultivateur, Wilhelm Henssen (76), Maria Catharina Henssen (40). Hun kinderen zijn: 
 Catharina Wouters (18), Joan.Wilhel. Wouters (16), Joannes Leonardus Wouters (14), Maria Getruydes Wouters (12), Maria Helena Wouters (10), Joannes Michael Wouters (7), Martinus Wouters (4), Maria Ida Wouters (1). 
 Als knecht wordt genoemd: Michael Bout (26), domistique. Hiervan zijn geen verdere gegevens te vinden. 
 In BVR 1819Het gezin is uitgebreid met een nieuwe dochter Maria Elisabeth (4). We missen echter de kinderen 
 - Maria Getruydis, zij is waarschijnlijk vóór 1819 overleden [hiervan is echter geen registratie te vinden
 - Martinus, hij is in 1819 op 8 jarige leeftijd overleden. 
 Vader Willem Henssen (80) woont ook nog bij hen. Over de dieren staat het volgende geregistreerd: 
 getal der hoornbeesten boven 2 jaaren: 3; getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 2 
 getal der peerden boven 3 jaaren: 2; getal der peerden onder 3 jaaren: (geen opgave) 
 In BVR 1821: bij de personen is geen wijziing opgetreden. 
 Bij de dieren is: getal der hoornbeesten onder 2 jaaren: 1 (was 2) 
 In BVR 1828: bij de personen is géén wijziging opgetreden, behalve voor: Maria Catharina Wouters. Zij heeft het huis verlaten omdat ze in 1821 gehuwd is met Joannes Gerardus Cuijpers uit Spaubeek. Zij zijn ook in Hobbelrade gaan wonen. 
 In BVR 1829: zoon Michiel Wouters staat niet opgenomen in het register, hij is dan 20-21 jaar. Deze Michiel overlijdt in 1833 op 25 jarige leeftijd. 
 Ook missen we vader Willem Henssen, hij is in 1830 overleden op 90 jarige leeftijd. 
 Als knecht wordt Peter Notten (17) uit Spaubeek genoemd. Dit is Joannes Petrus Notten geb 24 november 1811 te Spaubeek, zoon van Petrus Notten x Anna Mechtildus Moonen. [het verwantschap is iets moeilijker: hij is de zoon van de zuster van de schoonmoeder van broer Joannes Michael Henssen, of uitgebreid: broer Joannes Michiel Henssen x Anna Muijlkens, dochter van Johan Muijlkens x Maria Anna Moonen. Haar zuster is Anna Mechtildis Moonen, de moeder van Peter Notten ww
 In BVR 1834: Jan Peter Wouters ontbreekt in dit register, omdat hij in 1832 op 62 jarige leeftijd is overleden. De rest van de familie is ongewijzigd. 
 Ook opgenomen is 
 - Joanna Antonia Boulls (2) geboren te Brussel. [van wie dit kind is is mij niet duidelijk ww 
 - Jacob Rademakers (29) geboren te Spaubeek. Dit is Joannes Jacobus Rademakers, geboren op 3 februari 1804 te Spaubeek, zoon van Wilhelmus Ramakers x Mechtildis Lienaerts. Deze Jacobus overlijdt ongehuwd op 8 januari 1890 te Spaubeek. 
 In BVR 1835: de situatie is dientiek aan diet van 1834 (inclusief Joanna Antonia Boullsen Jacob Rademakers). De enige die ontbrekt is: 
 Maria Ida Wouters, want zij in in 1835 gehuwd met Jan Mathijs Luijten uit Geleen. Hun eerste dochter wordt in Geleen geboren en de rest van de kinderen weer in Spaubeek. 
 In BVR 1836: er is niets gewijzigd t.o.v. 1835, behalve Joanna Antonia Boulls wordt nu Antonetta Boussens (5) genoemd. 
 De dochter Maria Ida Wouters (23) x Jan Mathijs Luijten (26) wonen op de Dorpstraat .nr 35, als buren van Martin Wolters (49) x Maria Helena Meens (47) op nr 34 en hun getrouwde dochter Maria Sibilla Wouters-Meens (23) met hun zoon Martin Wouters (1). De vader Jan Andries Wouters woont dan nog Op 't Broek bij zijn ouders. 
 In BVR 1840-1843 :er is niets gewijzigd t.o.v. 1836, behalve Joanna Antonia Boulls en Jacob Rademakers worden niet meer genoemd. 
 Als knechts wordt nu Jan Theodor Steijns (21) uit Hulsberg genoemd. Dit is waarschijnlijk Joannes Theodorus Steijns geboren 20 januari 1819 te Hulsberg, zoon van Jacobus Steijns x Joanna Maria Nijsten (geen famile?) 
 In BVR 1847: van de familie woont hier nog: 
 Maria Catharina Henssen (73) moeder en landbouwer, met haar 3 kinderen: Jan Willem Wouters (49) landbouwer, Maria Helena Wouters huishoudster, Maria Elisabeth Wouters zonder beroep.Ook treffen we aan: 
 - Willem Schurgens, werkbode. Hij is op 1 oktober 1847 vertrokken naar Hobbelrade. 
 - Jan Willem Muijlkens zonder beroep. Hij is de echtgenoot van Maria Helena Wouters. Ze zijn in 1841 getrouw en hebben twee kinderen Jan Muijlkens geb 1843 te Spaubeek en Wilhelmus Muijlkens geb 1845 te Spaubeek. Of deze kinderen hier ook wonen wordt niet vermeld. 
 - Joannes Luijten uit Geleen, werkbode. Is dit de echtgenoot Jan Mathijs Luijten, die met Maria Ida Wouters is getrouwd? Hij komt na 1 oktober 1847 vanuit Spaubeek (de Dorpstraat? Zie ook BVR 1840-1843) hier wonen. 
 In BVR 1850: In de oorspronkelijke boerderij wonen: (adres Dorpstraat 77 in Hobbelrade
 Maria Elisabeth Wouters x Herman Jozef Diederen, met hun zoon Arnold Jozef. Verder wonen hier ook nog (Hans) Willem Wouters, de oudste broer van Maria Elisabeth. 
 Maria Catharina Henssen, haar moeder. Zij gaat het laatste jaar van haar leven wonen bij zoon Jan Michiel Wouters, die op Hoeve woont (zie hieronder) 
 Maria Helena Wouters (gehuwd met Jan Muijlkens), met haar zoon Willem Muijlkens. zij verhuizen samen op 15 maart (jaar 185?) naar Schimmert. 
 Later wordt het gezin Diederen-Wouters nog uitgebreid met twee kinderen Maria Judith (geb in 1851) en Joannes Jozef (geb in 1854). 
 Als buren zien we: (adres Dorpstraat 78 in Hobbelrade
 Maria Ida Wouters x Jan Mathijs Luijten, met hun kinderen: Peter Jacobus, Bernardus, Philip Hubert, Maria Catharina, Joannes Mathijs. Later wordt het gezin nog uitgebreid met de kinderen Elisabeth (geb in 1855) en Gertruidis (geb in 1860) 
 De tweede zoon vinden we terug op adres: Op de Hoeve nr 9 
 - Jan Leonard Wouters x Anna Elisabeth Lienaerts, met hun drie kinderen: Jan Willem, Maria Catharina, Elisabeth [ter referentie: burgemeester Jan Willen Eussen woont op Hoeve nr 12; Francis Mevis op nr 15; Jan Michiel Henssen (broer van Maria Catharina) x Anna Maria Muijlkens op nr 16 ww
 Maria Catharina Henssen overlijdt in 1851 op 77 jarige leeftijd, in het huis van haar tweede zoon Jan Leonard Wouters. 
 met Jan Peter (Joannes Petrus, Jan Pieter, Jean Pierre (Fr.), Pierre), genoemd naar zijn oom aan moederszijde [Petrus Lienaerts] Wouters, zn. van Joes (Joannes) Wouters (landbouwer) en Gertrudis Lenaerts
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 8 juni 1770 te Spaubeek [li] 8 baptisatus est Jo(ann)es Petrus filius leg: Jo(ann)es Wouters et Gertrudis Lenaerts susceperunt Jo(ann)es Petrus Lemmens et Anna Caenen (getuigen: Hans Peter (Joannes Petrus) Lemmens en zijn achternicht Anna (Joanna Elisaberth) Caenen [e.v. Nicolaus Stassen]), 
 akkerman/cultivateur, 
 geboortegetuige van zijn zoon Joannes Michael Wouters (zie IVb) op maandag 18 juli 1808, 
 geboortegetuige van zijn dochter Maria Helena Wouters (zie IVb) op zaterdag 11 mei 1805, 
 huwelijksgetuige van Martijn (Martinus) Frissen en zijn zus Maria Wouters op zaterdag 28 april 1798 te Spaubeek [li], 
 geboortegetuige van zijn zoon Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVb) op dinsdag 24 juli 1798, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Marten (Martinus) Wouters en Elisabeth (Maria Elisabeth) Boschouers op woensdag 24 november 1790 te Spaubeek [li], 
 geboortegetuige van zijn neef Andries (Joannes Andreas) Wouters op vrijdag 4 december 1801, 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Kuijpers (zie IVg) op vrijdag 12 april 1822 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op dinsdag 25 september 1832 te Spaubeek [li] - Hobbelraad. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. op donderdag 22 september 1796 om 5 uur 's avonds te Hobbelrade [li] - Spaubeek akte 2,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 september 1796 genoemd naar haar meter (grootmoeder aan moederszijde Catharina Borvelts) te Spaubeek [li] 22a 7bris hora 5a vespertina nata in Hobbelraed, et eadem baptizata est Catharina filia legitima Joannis Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen. conjugum: susceptores Joannes Wouters, et Catharina Borvelts. (getuigen: haar grootvader Joes (Joannes) Wouters en haar grootmoeder Catrin (Catharina) Borvels (IIIa)),  
   huishoudster,  
   woont Hobbelraederdorpstraat Spaubeek [li] op donderdag 25 oktober 1821,  
   ovl. (64 jaar oud) op zondag 16 juni 1861 te Spaubeek [li] (Maria Catharina Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; gehuwd met Jan Gerard Cuijpers),  
   tr.  
   met Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers, zn. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer) en Joanna Catharina Wouters (IIIb) (huisvrouw) (zie IVg). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.  Hans Willem (Joannes Wilhelmus) ,  
   geb. op dinsdag 24 juli 1798 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (zie IVb), (ackerman, Hobbelrade, vader), zijn aangetrouwde oom Gerard (Gerardus) Lemmens, (brouwer, kan niet schrijven) en zijn aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen, (ackerman)),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 24 juli 1798 genoemd naar zijn peter (grootvader aan moederszijde). 1798. 24 julij natus et in Munstergeleen bap: est Joannes Wilhelmus filius leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Joannes Wilhelmus Henssen et Maria Gertrudis Leenders concordat ut supra testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck te Munstergeleen [li] ook aangegeven in Spaubeek. (Munstergeleen: natus est Jo(ann)es Wilhelmus filius leg(iti)mus Jo(ann)es Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen et eadem baptizatus ac e sacro fonte susceptus a Jo(ann)es Michaele Bouts loco Jo(ann)es Wlhelmus Henssen et Maria Anna Boken loco Maria Gertrud Leenders) (getuigen: zijn oom Joannes Wilhelmus Henssen (zie IIIa) en zijn grootmoeder Gertrudis Lenaerts),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Joanna Cuijpers (zie IVg) op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [li],  
   ovl. (65 jaar oud) op woensdag 26 augustus 1863 te Spaubeek [li] - Hobbelrade. 
  3.  Jan Leonard (Joannes Leonardus) ,  
   geb. op vrijdag 15 augustus 1800 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 augustus 1800 genoemd naar zijn peter (oudste oom aan moederszijde). 15 augst natus et baptisatus est a r(everen)do d(omi)no Leenaerts presbytero, Joannes Leonardus filius leg: Jo(ann)is Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Joannes Leonardus Henssen et Maria Sibilla Wouters concordat quoad substantia[m] cum testimonio baptismali a praedicto domino Leenaerts dato testor JJ Raemackers pastor in Spaubeck aldaar - Hobbelraed (getuigen: zijn oom Joannes Leonardus Henssen (IVa) en zijn tante Sibilla (Maria Sibilla) Wouters),  
   landbouwer,  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Leonardus Cuijpers (zie IVg) op vrijdag 18 juli 1828 te Spaubeek [li],  
    
   Petitie naar Tweede Kamer in 1848 te Spaubeek [li],  
   In 1848 wordt een petitie opgesteld voor de Tweede Kamer. Hierin klagen de mensen over de hoge belastingdruk vanuit Den Haag. 
   Deze wordt door 60 belasting betalende inwoners ondertekend, waaronder J. (=Joannes) Wouters, P.M. (=Petrus Martinus) Wouters, J.G. (=Jean Guilliaume = Joannes Wilhelmus) Wouters en J.L. (=Joannes Leonardus) Wouters
   Ovl. (54 jaar oud) op dinsdag 8 mei 1855 (Jan Leonard Wouters zn van Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; gehuwd met Anna Elisabeth Lienaerts) te Spaubeek [li] - Op de Hoeve,  
   tr. (resp. 38 en ongeveer 37 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 20 april 1839 te Spaubeek [li]
(Jean Leonard beroep: zonder. Hij is niet geschikt om in het leger de dienen),  
    
   woont Op de Hoeve 9 Spaubeek [li] tussen 1850 en 1872,  
   In BVR 1850: we vinden in dit huis: 
   Jan Leonard Wouters (50), die gehuwd is met Anna Elisabeth Lienaarts (49) met hun kinderen: Jan Willem Wouters (8), Maria Catharina Wouters (10) en Elisabeth Wouters (6). Verder woont er ook:  
   - Jan Jacob Lienaerts, de vader van Anna Elisabeth. [dit is waarschijnlijk haar ouderlijk huis ww]. Deze Jan Jacob overlijdt hier op 10 mei 1853. 
   - Maria Catharina Henssen, de moeder van Jan Leonard komt hier vanuit Hobbelrade wonen. Zij overlijdt in dit huis in 1851 op 77 jarige leeftijd. 
   In BVR 1861: we missen Jan Leonard Wouters omdat deze in 1855 op 55 jarige leeftijd is overleden. 
   Dochter Maria Catharina Wouters huwt in 1869 met Pieter Swelsen en verlaat Spaubeek om in Beek te gaan wonen. 
   Zoon Jan Willem Wouters huwt in 1869 met Catharina Elisabeth Philips en hij verlaat in 1870 Spaubeek om in Beek (Groot Genhout) te gaan wonen. 
   Dochter Maria Elisabeth Wouters huwt in 1872 met Pieter Hubertus Aelmans en het gezin gaat in deze woning wonen. 
   Moeder Anna Elisabeth Lienaerts overlijdt in deze woning in 1876 op 75 jarige leeftijd. 
   met Anna Elisabeth Lienaerts (Leenarts), dr. van Jan Jacob (Joannes Jacobus) Lenaerts (landbouwer en herbergier, brouwer) en Maria Elisabeth Hanssen (huishoudster),  
   ged. op dinsdag 1 september 1801 te Spaubeek [li],  
   huishoudster,  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op maandag 11 september 1876 te Spaubeek [li] (Anna Elisabeth Lienaerts dr van Jan Jacob Lienaerts en Maria Elisabeth Hanssen; gehuwd met Jan Leonard Wouters). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 9 oktober 1802 genoemd naar haar meter (tante aan vaderszijde). 9na 8bris baptizata est Maria Gertrudis filia legitima Jo(ann)is Petri Wouters, et Mariae Catharinae Hensen conjugum: incolarum de Spaubeck: quam de sacro fonte susceperunt Walterus Hensen et Maria Gertrudis Wouters. in fidem A.G. Somijn pastor aldaar (getuigen: haar oom Wouter (Wolterus) Henssen (IVc) en haar tante Gertrudis (Maria Gertrudis) Wouters),  
   ovl. (hoogstens 16 jaar oud) voor 1819 waarschijnlijk te Spaubeek [li]. 
  5.  Maria Helena (Marie Helene (Fr.)) ,  
   geb. op zaterdag 11 mei 1805 (à six heures du matin) te Spaubeek [li] - akte 24 (getuige: haar vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (zie IVb), (cultivateur, Spaubeek, vader)),  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 11 mei 1805 genoemd naar haar meter (aangetrouwde tante aan vaderszijde). 11ma maij circa 2dam pomeridianam nata eodemq: baptisata est Maria Helena filia leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj. susc Joannes Wilhelmus Henssen et Maria Helena Vlekken. testor J:J: Raemaekers past[or] in Spaubeck te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Joannes Wilhelmus Henssen (zie IIIa) en haar aangetrouwde tante Helena (Maria Helena) Flecken, echgenote van Jan Willem Wouters),  
   ovl. (77 jaar oud) op maandag 15 januari 1883 te Schimmert [li],  
   tr. (resp. 36 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 23 oktober 1841 te Spaubeek [li]  
   met Willem (Guillaume (Fr.)) Meulkens (Muilkens, Muijlkens), zn. van Mathys Muijlkens en Maria Catharina Geelkens,  
   geb. op zaterdag 10 december 1808 te Schimmert [li],  
   zadelaar,  
   ovl. (78 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1887 te Schimmert [li]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  6.  Joannes Michael (Jean Michel (Fr.)) ,  
   geb. op maandag 18 juli 1808 (à cinq heures du matin) te Spaubeek [li] - akte 20 (getuigen: zijn vader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (zie IVb), (cultivateur, Spaubeek, vader), zijn aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis, als Pierre Mevis (54 jaar, Spaubeek) en zijn oudoom Joannes Wilhelmus Lenaerts, als Jean Guillaume Lienarts (50 jaar, Spaubeek, voisins=naburen)),  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 juli 1808 1808 18 julij circa 10mam vespertinam natus et postera die baptisatus est Joannes Michael filius leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj: susc: fuere Joannes Michael Henssen et Mariae Wouters. testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck. Genoemd naar zijn peter (oom aan moederszijde) te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Joannes Michael Henssen (IVd) en zijn tante Maria Wouters),  
   ovl. (25 jaar oud) op zondag 17 november 1833 te Spaubeek [li] - Hobbelraad. 
  7.  Martinus (Martin (Fr.)) ,  
   geb. op woensdag 22 augustus 1810 om 6 uur 's avonds (22 aout 1810) te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 28 augustus 1810 1810 28 augsti circa 6 vespertinam natus eodemq. baptisatus est Martinus filius leg Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj: suscep: Martinus Wouters et Catharina Elisabetha Henssen. testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck. Genoemd naar zijn peter (oom aan vaderszijde) aldaar (getuigen: zijn oom Marten (Martinus) Wouters en zijn tante Catharina Elisabeth Henssen (IVe)),  
   ovl. (8 jaar oud) op maandag 7 juni 1819 (7 Junius 1819) te Spaubeek [li]. 
  8.  Maria Ida ,  
   geb. op maandag 11 oktober 1813 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 12 oktober 1813 1813 11 8bris nata et postera die baptisata est Maria Jda filia leg: Joannis Petri Wouters et Mariae Catharinae Henssen conj susc fuere Petrus Mevis loco Petri Mathiae Heijnen et Maria Jda Buskens testor JJ Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar aangetrouwde oom Peter Mattis (Petrus Mathias) Heijnen),  
   ovl. (59 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1873 (Maria Ida Wouters dr van Jan Pieter Wouters en Maria Catharina Henssen; gehuwd met Joannes Luijten) te Spaubeek [li],  
   tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 16 januari 1835 te Geleen [li]  
   met Jan Mathijs (Jean Mathieu (Fr.)) Luijten, zn. van Jan Pieter Luijten en Maria Ida Cremers,  
   geb. op dinsdag 19 november 1811 te Geleen [li] - Krawinkel,  
   werkbode, daglonen,  
   ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 17 april 1877 (Joannes Mathijs Luijten zn van Jan Pieter Luijten en Maria Ida Cremers; gehuwd met Maria Ida Wouters) te Spaubeek [li]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  9.  Maria Elisabeth (Marie Elisabeth (Fr.)) ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 22 februari 1816 genoemd naar haar meter (oudtante aan moederszijde) te Spaubeek [li] (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar oudtante Maria Elisabeth Henssen),  
   ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op woensdag 10 maart 1897 om 17:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1897/2 (getuigen: Jan Michiel (Joannes Michiel) Bovens, (66 jaar, landbouwer, Spaubeek, nabuur) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (50 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. ongeveer 32 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 29 april 1848 te Spaubeek [li]  
   met Herman Jozef (Hermanus Joseph) Dieteren (Diederen), zn. van Arnoldus Joseph Dieteren (landbouwer) en Maria Judith Sophia Bijen (landbouwerse),  
   geb. op zondag 2 september 1821 te Spaubeek [li],  
   landbouwer, werkman,  
   ovl. (71 jaar oud) op donderdag 15 juni 1893 om 18:00 uur te Spaubeek [li] (Hobbelraed) - akte 1893/5 [BS: 72 jaar] (getuigen: zijn zoon Joes (Joannes Joseph) Dieteren, (39 jaar, werkman, Spaubeek, zoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk 3 kinderen. IVc.  Wouter (Wolterus, Walterus, Woultre), genoemd naar zijn peter [Wouter Wouters] Henssen, zn. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels (IIIa), 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 7 november 1778 te Spaubeek [li] 7 baptisatus est Wolterus filius leg. Wilhelmi Henssen et Catharinae Borvels susceperunt Wolterus Wouters et Petronella Henssen (getuigen: zijn oudoom Wouter (Walterus) Wouters (IIb) en zijn tante Petronilla Henssen), 
 doopgetuige van zijn nicht Maria Gertrudis Wouters (zie IVb) op zaterdag 9 oktober 1802 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Wilhelmus Henssen (zie IVa) op woensdag 9 september 1812 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op dinsdag 28 juli 1818 te Spaubeek [li], 
 begr. op dinsdag 28 juli 1818 aldaar (Walterus Henssen gehuwd met Maria Sijbilla Eummelen), 
 tr. (resp. ongeveer 34 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 3 mei 1813 te Spaubeek [li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 4 mei 1813 aldaar (getuigen: zijn broer Joannes Michael Henssen (IVd), als Michael Henssen, Petrus Mevis) 
 met Maria Sibilla Ummelen (Eummelen), dr. van Joannes Ummelen en Ida Houben
 geb. op vrijdag 6 oktober 1786 te Schinnen [li], 
 Rooms Katholiek, 
 ovl. (81 jaar oud) op dinsdag 16 juni 1868 te Spaubeek [li] [BS: 82 jaar]. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume (Fr.)) ,  
   geb. op donderdag 3 februari 1814 te Spaubeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 3 februari 1814 3tia febrij natus, eodemq baptisatus est Joannes Wilhelmus filius Wolteri Henssen et Mariae Sibillae Ummelen conj(ugum): susc: Wilhelmus Henssen et Maria Jda Houben testor J:J: Raemaekers pastor in Spaubeck aldaar (getuigen: zijn grootmoeder Ida Houben, als Maria Ida Houben en zijn grootvader Willem (Wilhelmus) Henssen (zie IIIa)),  
   ovl. (74 jaar oud) op zondag 25 maart 1888 om 06:00 uur. Ongehuwd te Spaubeek [li] - akte 1888/5 (getuigen: zijn halfbroer Joannes Pieter Bemelmans, (65 jaar, landbouwer, Spaubeek, halve broeder) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (46 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
  2.  Michiel ,  
   geb. op dinsdag 22 december 1818 te Spaubeek [li],  
   ovl. op dinsdag 22 december 1818 [BS: 1 uur oud] aldaar. 
  Maria Sibilla Ummelen, dr. van Joannes Ummelen en Ida Houben
 tr. (resp. 39 en ongeveer 34 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 10 februari 1826 te Spaubeek [li] - akte 10 
 met Henricus Bemelmans, zn. van Thomas Bemelmans en Elisabeth Jennekens, 
 ged. op zaterdag 7 januari 1792 te Schimmert [li] (getuige: Henricus Knols, Joanna Maria Aussems), 
 ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op vrijdag 3 april 1829 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Joannes Pieter (Johannes Peter, Johannes Pieter) ,  
   geb. op maandag 17 februari 1823 [bij huwelijk opgave 6 februari 1823] te Spaubeek [li] - akte 3,  
   landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn halfbroer Joannes Wilhelmus Henssen (zie IVc) op maandag 26 maart 1888,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Pauwenz op zondag 16 april 1893,  
   ovl. (76 jaar oud) op dinsdag 14 maart 1899 om 11:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1899/2 [BS: 76 jaar] (getuigen: zijn neef Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans, (46 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en Jan Nicolaas (Joannes Nicolas) Otermans, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 5 maart 1859 te Spaubeek [li] - akte 2  
   met Maria Catharina Pauwenz (Pauwen), dr. van Joannes Pauwenz (pachter landbouwer, rentenier) en Anna Maria Ulrici,  
   geb. op dinsdag 10 januari 1832 te Moulingen [li, België],  
   huishoudster,  
   ovl. (61 jaar oud) op zaterdag 15 april 1893 om 14:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1893/4. [BS: 61 jaar] (getuigen: Joannes Pieter Bemelmans (zie IVc), (70 jaar, landbouwer, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (52 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Henricus ,  
   geb. op donderdag 18 januari 1827 (tweeling) te Spaubeek [li],  
   ovl. (12 dagen oud) op dinsdag 30 januari 1827 aldaar. 
  3.  Joannes Michiel ,  
   geb. op donderdag 18 januari 1827 (tweeling) te Spaubeek [li],  
   ovl. (3 weken oud) op donderdag 8 februari 1827 aldaar. 
  4.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op vrijdag 21 maart 1828 te Spaubeek [li],  
   werkman,  
   ovl. (44 jaar oud) op dinsdag 24 september 1872 te Spaubeek [li],  
   tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 3 februari 1852 te Spaubeek [li]  
   met Maria Agnes Waggelders (Wachelder), dr. van Joannes Gerardus Wachelder (dienstknecht, werkman, arbeider) en Maria Magdalena Haegmans,  
   geb. op woensdag 3 augustus 1831 te Spaubeek [li],  
   naaister, huishoudster,  
   ovl. (66 jaar oud) op woensdag 11 augustus 1897 om 23:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1897/3 (getuigen: haar zoon Jan Gerard (Joannes Gerardus) Bemelmans, (44 jaar, winkelier, Spaubeek) en Jan Hendrik (Joannes Henricus) Vroemen, (50 jaar, hoofd der school, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

IVd.  Joannes Michael (Jean Michiel (Fr.), Johan Michiel), genoemd naar zijn peter Henssen, zn. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels (IIIa), 
 geb. op woensdag 10 maart 1784 te Spaubeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 11 maart 1784 aldaar 10ma martij hora 11a nocturna natus et 11a ejusdem baptizatus est Joannes Michael, filius legitimus Wilhelmi Hensen, et Catharinae Borvels conjugum: susceptores Michael Hamers, et Joanna Cupers, loco Corneliae Wouters in fidem subsignarunt pater est absens: hoc x est signum patrini nescientis scribere IJ. Kupers.
quod testor A.G. Somijn pastor loci
(getuigen: zijn oudtante Cornelia Wouters (zie I), Joanna (Maria Johanna) Cuijpers (zie IIb), Michael Hamers), 
 landbouwer, 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Michael Wouters (zie IVb) op dinsdag 19 juli 1808 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn nicht Anna Sibilla Henssen (zie IVa) op zaterdag 30 maart 1816 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn broer Wouter (Wolterus) Henssen (IVc) en Maria Sibilla Ummelen op dinsdag 4 mei 1813 te Spaubeek [li], 
 ovl. (85 jaar oud) op zaterdag 29 januari 1870 te Spaubeek [li], 
 tr. (resp. 30 en ongeveer 24 jaar oud) op vrijdag 27 mei 1814 te Spaubeek [li], 
 kerk.huw. op maandag 30 mei 1814 aldaar 
 met Anna Maria (Joanna Maria) Muijlkens, dr. van Johan (Joannes) Muijlkens en Maria Anna Moonen
 ged. op donderdag 21 januari 1790 te Spaubeek [li] (getuigen: haar tante Maria Mulkens en haar grootvader Pieter (Petrus) Moonen), 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op dinsdag 16 maart 1869 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maria Joanna ,  
   ged. op zondag 16 april 1815 te Spaubeek [li]. 
  2.  Maria Catharina ,  
   ged. op dinsdag 1 juli 1817 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op vrijdag 22 maart 1895 om 08:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1895/8 [BS: 76 jaren] (getuigen: haar neef Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  3.  Maria Elisabeth ,  
   ged. op zondag 5 december 1819 te Spaubeek [li],  
   landbouwster,  
   ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 9 juni 1897 te Beek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 31 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 11 januari 1851 te Spaubeek [li]  
   met haar achterneef Pieter Mathijs Moonen, zn. van Petrus Mathias Moonen (akkerman) en Maria Elisabeth Frijns,  
   geb. op woensdag 13 augustus 1823 te Spaubeek [li],  
   landbouwer,  
   ovl. op zaterdag 5 december 1903 [80 jaar oud] te Neerbeek [li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  4.  Joannes Andreas ,  
   ged. op donderdag 30 mei 1822 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op vrijdag 18 januari 1867 opm. ongehuwd aldaar. 
  5.  Joannes ,  
   geb. op vrijdag 24 september 1824 te Spaubeek [li],  
   ged. op zaterdag 25 september 1824 aldaar,  
   ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 20 december 1902 (Joannes Henssen zn van Joannes Michiel Henssen en Anna Maria Muijlkens; gehuwd met Joanna Lucia Annatolia Claessen) te Elsloo [li],  
   tr. (resp. 48 en 36 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 17 april 1873 te Elsloo [li]  
   met Joanna Lucia (Joanna Lucia Annatolia) Claessen, dr. van Joannes Claessen en Lucia Boots,  
   geb. op vrijdag 13 januari 1837 te Elsloo [fr],  
   ovl. (64 jaar oud) op zaterdag 10 augustus 1901 te Elsloo [li] (opgegeven namen Joannes Lucia Annatolia Claessen). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Maria Elisabeth Hubertina ,  
   ged. op donderdag 15 februari 1827 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op donderdag 21 februari 1895 om 02:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1895/4 (getuigen: haar neef Auguste (Joannes Michel Augustinus) Erkens, (32 jaar, landbouwer, Spaubeek, neef) en haar achterneef Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (58 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). 
  7.  Peter Nicolaas ,  
   geb. op vrijdag 3 juli 1829 te Spaubeek [li],  
   ovl. (5 jaar oud) op dinsdag 30 december 1834 aldaar. 
  8.  Maria Cornelia ,  
   geb. op woensdag 17 oktober 1832 tweeling te Spaubeek [li] - de Hoeve,  
   ovl. (39 jaar oud) op zaterdag 23 maart 1872 te Jabeek [li],  
   tr. (resp. 30 en 48 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [li]  
   met Jan Willem (Joannes Wilhelmus, Jean Guillaume (Fr.)) Meens, zn. van Christianus Meentz (werkman, verkoper van bronwater) en Maria Agnes Voncken,  
   geb. op zondag 6 maart 1814 te Spaubeek [li],  
   landbouwer,  
    
   woont Elzenraad 91 Jabeek [li] voor 1862,  
   Jan Willem gaat hier wonen samen met zijn broers Jan Jacob en Peter Nicolas Meens, allen geboren in Spaubeek. 
   Ovl. op donderdag 10 december 1885 [71 jaar oud]
(Jan Willem Meens zn van Christiaan Meens en Maria Agnes Voncken; gehuwd met Maria Cornelia Henssen; gehuwd met Anna Gertrudis Cremers) te Spaubeek [li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  9.  Maria Sibilla ,  
   geb. op woensdag 17 oktober 1832 tweeling te Spaubeek [li],  
   ovl. (76 jaar oud) op zondag 16 mei 1909 om 04:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1909/13 (getuigen: haar zoon Mathieu (Joannes Mathijs) Erkens, (44 jaar, landbouwer, Spaubeek, zoon), Guillaume Lemmens (35 jaar, ambtenaar ter secretarie, Beek, kennis)),  
   tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 9 februari 1863 huwt tegelijkertijd met haar tweelingzuster te Spaubeek [li]  
   met Joannes Erkens, zn. van Joannes Erkens en Maria Catharina Campo (landbouwster),  
   geb. op zondag 10 april 1836 te Spaubeek [li],  
   ovl. (39 jaar oud) op woensdag 29 september 1875 aldaar. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

IVe.  Catharina Elisabeth Henssen, dr. van Willem (Wilhelmus) Henssen (azijnmaker) en Catrin (Catharina) Borvels (IIIa), 
 ged. Rooms Katholiek op vrijdag 10 augustus 1787 te Spaubeek [li] (getuige: Catharina Wevers, Wilhelmus Voncken), 
 doopgetuige van haar neef Martinus Wouters (zie IVb) op dinsdag 28 augustus 1810 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Gerardus Henssen (zie IVa) op donderdag 1 oktober 1807 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 10 mei 1830, 
 tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 11 januari 1813 te Spaubeek [li] 
 met Pieter Nicolaus (Pieter Nicolas) Beijen (Bijen), zn. van Petrus Bijen en Maria Catharina Coolen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 april 1792 te Maastricht [li] (getuige: Petrus Nicolaus Stassen, Maria Anna Maquau), 
 landbouwer, 
 ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op maandag 8 maart 1869 (Pieter Nicolaas Bijen zn van Pieter Bijen en Maria Catharina Koolen; gehuwd met Maria Elisabeth Penris; gehuwd met Catharina Elisabeth Henssen) te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Wilhelmus (Guillaume (Fr.)) Bijen,  
   geb. op maandag 3 januari 1814 te Spaubeek [li],  
   ovl. (1 jaar oud) op woensdag 15 februari 1815 (Jean Guillaume Bien zn van Pierre Nicolas Bien en Catharina Elisabeth Henssen) te Spaubeek [li]. 
  2.  Joannes Petrus Bijen,  
   geb. circa 1816 te Spaubeek [li],  
   ovl. op dinsdag 11 januari 1820 [4 jaar oud]
(Joannes Petrus Bijen zn van Peter Nicolas Bijen en Catharina Elisabeth Henssen) aldaar. 
  3.  Joannes Leonardus Bijen,  
   geb. op vrijdag 19 maart 1819 te Spaubeek [li],  
   ovl. (2 jaar oud) op vrijdag 23 november 1821 (Joannes Leonardus Bijen zn van Peter Nicolaes Bijen en Catharina Elisabeth Henssen) aldaar. 
  4.  Maria Catharina Judith Bijen,  
   geb. op zondag 15 april 1821 te Spaubeek [li],  
   ovl. (36 jaar oud) op zondag 27 september 1857 aldaar,  
   tr. (resp. 28 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 8 oktober 1849 te Spaubeek [li]  
   met Peter Martinus (Pieter Martinus) Diederen, zn. van Willem (Joannes Wilhelmus) Diederen (domistique, dienstknegt, akkerman, landbouwer) en Sibilla (Maria Sibilla) Wouters (huishoudster),  
   ged. op zondag 23 september 1821 genoemd naar beide grootvaders te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootvader Marten (Martinus) Wouters en zijn grootmoeder Maria Ida Weustenraed),  
   werkbode, landbouwer,  
   overlijdensgetuige van zijn moeder Sibilla (Maria Sibilla) Wouters op zondag 28 oktober 1877,  
   overlijdensgetuige van Maria Mechtildis Dormans op vrijdag 6 mei 1892,  
   overlijdensgetuige van Christianus Otermans op maandag 26 november 1883,  
   overlijdensgetuige van Petrus Josephus Gielen op zaterdag 23 februari 1884,  
   overlijdensgetuige van Pieter Joseph Lenssen op vrijdag 24 september 1886,  
   overlijdensgetuige van Maria Hubertina Oberndorff op woensdag 20 februari 1889,  
   ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op maandag 18 december 1893 om 05:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1893/15 (getuigen: zijn neef Martinus (Pieter Martin) Habets, (28 jaar, landbouwer, Beek, neef) en Jan Mathijs (Joannes Mathijs) Moonen, (56 jaar, landbouwer, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Maria IJda Bijen,  
   geb. op zaterdag 15 november 1823 te Spaubeek [li],  
   ovl. op maandag 11 januari 1897 [73 jaar oud] te Groot Genhout [li],  
   tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 30 september 1854 te Spaubeek [li]  
   met Joannes Jakobus Habets,  
   geb. op donderdag 21 augustus 1823 zn van Joanna Catharina Habets (werkster) te Beek [li],  
   werkbode. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  6.  Johannes Peter Bijen,  
   geb. op zaterdag 10 juni 1826 te Spaubeek [li],  
   ovl. op dinsdag 19 juni 1832 [6 jaar oud] aldaar. 
  7.  Joanna Gertrudis Bijen,  
   geb. op maandag 18 mei 1829 te Spaubeek [li],  
   ovl. op maandag 31 mei 1830 [1 jaar oud] aldaar. 
  Pieter Nicolaus Beijen, zn. van Petrus Bijen en Maria Catharina Coolen
 tr. (beiden ongeveer 39 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 10 oktober 1831 te Beek [li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 11 oktober 1831 aldaar Joannes Penris, Josephus Dideren 
 met Maria Elisabeth Penris, dr. van Mevis (Bartholomeus) Penris en Maria Catharina Wouters
 ged. Rooms Katholiek op maandag 25 juni 1792 25ta baptis. est Maria Elis filia legit Bartholomaei Penris et Mariae Cath. Wouters conj ex et in Beeck suscep Jo[ann]es Petrus Wouters et Maria Cath. Penris te Beek [li] (getuigen: haar oom Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters en haar tante Marie Katrijn (Maria Catharina) Penders), 
 huishoudster, 
 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 10 februari 1856 (Maria Elisabeth Penris dr van Bartholomeus Penris en Maria Catharina Wouters; gehuwd met Pieter Nicolaas Bijen) te Spaubeek [li] - Hobbelrade. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 24 augustus 1832 te Spaubeek [li],  
   ovl. (12 jaar oud) op zondag 20 april 1845 (Maria Elisabeth Beijen dr van Pieter Nicolaes Beijen en Maria Elisabet Penders) te Spaubeek [li]. 
  2.  Maria Judith Sophia ,  
   geb. op dinsdag 11 maart 1834 te Spaubeek [li],  
   ovl. (21 jaar oud) op zaterdag 15 september 1855 te Beek [li],  
   tr. (resp. 18 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 5 februari 1853 te Spaubeek [li]  
   met Hendrick Pauwen, zn. van Joannes Pauwenz (pachter landbouwer, rentenier) en Anna Maria Ulrici,  
   geb. op vrijdag 30 maart 1821 te Eijsden [li] - Caestert,  
   landbouwer,  
   ovl. (63 jaar oud) op woensdag 7 januari 1885 om 02:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1885/1 (getuigen: Jan Hendrik (Jean Hendrik) Maes, (42 jaar, dienstknecht, Beek, schoonzoon) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

IVf.  Maria Joanna, genoemd naar haar tante aan moederszijde Kuijpers (Cuijpers), dr. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer) en Joanna Catharina Wouters (IIIb) (huisvrouw), 
 geb. op zaterdag 1 november 1788 om 7 uur 's avonds te Spaubeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 2 november 1788 aldaar 1a 9bris nata hora 7ma vespertina, et 2a ejusdem baptizata est Maria Joanna filia legitima Gerardi Cupers et Joannae Catharinae Wouters conjugum: susceptores Petrus Erckens, loco Walteri Wouters, et Joanna Crousen. jn fidem subsignarunt. pater abest. Petrus Erckens. x hoc est signum matrinae nescientis scribere. quod testor A.G. Somijn past. loci. (getuigen: haar grootvader Wouter (Walterus) Wouters (IIb), door Petrus Erckens, Joanna Crousen, Petrus Erckens), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Joanna Cuijpers (zie IVg) op maandag 3 juli 1826 te Spaubeek [li], 
 ovl. (58 jaar oud) op woensdag 3 maart 1847 te Lutterade [li] (gehuwd met Steven Tummers), 
 otr. op maandag 30 januari 1815 te Spaubeek [li], 
 tr. (resp. 26 en minstens 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op dinsdag 31 januari 1815 te Spaubeek [li] 
 met Stephanus Tummers, zn. van Jean Tummers en Anna Catharina Göbbels, 
 geb. voor 1795 vermoedelijk te Geleen [li], 
 ovl. (minstens 63 jaar oud) op zondag 21 november 1858 te Geleen [li] (Stephanus Tummers zn van Joannes Tummers en Anna Catharina Göbbels; gehuwd met Johanna Cuijpers). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Anna Catharina ,  
   geb. op woensdag 16 augustus 1815 te Spaubeek [li]. 
  2.  Joanna Maria ,  
   geb. op zaterdag 18 juli 1818 te Geleen [li]. 
  3.  Antoinetta ,  
   geb. op dinsdag 16 januari 1821 te Geleen [li]. 
  4.  Josephine ,  
   geb. op zondag 20 juli 1823 te Geleen [li]. 
  5.  Joanna Elisabeth ,  
   geb. op vrijdag 19 mei 1826 [datum ww?] te Geleen [li]. 
  6.  Jan ,  
   geb. op zaterdag 22 juli 1826 [datum ww?] te Geleen [li]. 
  7.  Jan Willem ,  
   geb. op zaterdag 14 september 1833 te Geleen [li]. 

IVg.  Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (Kuijpers) jr, zn. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer) en Joanna Catharina Wouters (IIIb) (huisvrouw), 
 geb. op dinsdag 30 oktober 1798 te Spaubeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 31 oktober 1798 te Munstergeleen [li] 30ma octobris natus est Jo(an)es Gerardus filius legitimus Gerardi Kuijpers et Joannae Catharin(ae) Wouters et baptizatus 31ma ejusdem ac e sacro fonte susceptus a Jo(ann)e Mich(aele) Bouts loco Jo(ann)es Schutgens et Cornelia Wouters loco Mariae Joannae Wouters (getuigen: Joannes Schutgens, door Joannes Michael Bouts, zijn tante Cornelia (Maria Cornelia) Wouters (zie IIb), namens Maria Joanna Wouters en zijn tante Maria Joanna Wouters (IIIc), door Cornelia Wouters), 
 brouwer, 
 ovl. (86 jaar oud) op dinsdag 24 februari 1885 om 03:30 uur te Spaubeek [li] - akte 1885/5 (getuigen: Frans (Franciscus Leonardus Hubertus) Pijls, (42 jaar, landbouwer, Spaubeek/Hobbelraede, nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (43 jaar, koster, Spaubeek, bekende)), 
 woont Boerderij, Hobbelrade 45 Spaubeek [li]
  
 Opmerkelijke verbanden tussen de families Cuijpers en Wouters, 
 Er is een verre bloedband tussen de families Cuijpers en Wouters
 - Joannes Cuijpers is een zoon van Gerardus Kuijpers x Joanna Catharina Wouters, zij is een dochter van Wouter Wouters x Joanna Cuijpers, hij is een zoon van Janus (Sebastianus) Wouters x Jen (Joanna) Zelis, hij is een zoon van Walter Walteri x Trijn (Catharina) Fremmen, hij is een zoon van Hendrick Odekercke alias Wouters x Magaretha Schetseneers en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("de tak Henricus"
 - Maria Catherina Wouters. is een dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen, hij is de zoon van Joes Wouters x Gertrudis Lenaerts, hij is de zoon van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen, hij is de zoon van Jan Wouters x Elsken Lenarts, hij is de zoon van Marten Walteri alias Wouters x Meijken Kerckhoffs, hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters x Mayken Haagmans en hij is de zoon van Walterus Odekercke x Christina ("tak Jacobus"
 We zien dat we bij Joannes Cuijpers 6 en bij Maria Catharina Wouters 7 generaties terug moeten gaan om bij de gemeenschappelijke voorouders Walterus Odekercke x Christina aan te komen. 
 Kinderen uit beide families worden op dezelfde dag (22 september 1796) gedoopt
 - Maria Catharina Wouters, dochter van Jan Peter Wouters x Maria Catharina Henssen 
 - Wouter Cuijpers (Cupers), zoon van Gerardus Cupers (Cuijpers) x Joanna Catharina Wouters en dus een broer van Joannes de echtgenoot van Maria Catharina Wouters. 
 
 tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 25 oktober 1821 te Spaubeek [li], 
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op woensdag 24 oktober 1821 aldaar Dispensatie=in tertio et quarto consanguinitatis gradu mixto data 18 oct ab amplissimo dom. (getuigen: haar neef Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters, als Wilhelmus Wouters en zijn zus Joanna Elisabeth Kuijpers (IVh)), 
  
 Brouwer eind 1823 te Hobbelrade [li], 
 In de late middel-eeuwen werd de hele dag door bier gedronken. Het was volksdrank nummer één. Bij velen kwam vier keer per dag de bierkan op tafel. Gewoon drinkwater was vaak vervuild en werd alleen dooor de allerarmsten gedronken. Bier wordt tijdens de bereiding landurig gekookt en was dus veel veiliger. 
 Aan bier werd als eerste eis gesteld dat het goedkoop was en verder moets het goed verteerbaar zijn, dat wil zeggen meehelpen om de zware vette kost van het dageijkse menu te verdragen. 
 Met de komst van de Fransen (1795) werd iedereen verplicht een beroep naar keuze te maken en hiervoor een patent aan te vragen. Dit gold ook voor brouwers [zoals Martin Wouters ww], die voor anderen of voor zichzelf bier maakten. De hierbij verschuldigde patentbelasting diende men jaarlijks te voldoen. De Minister van Financiën bepaalde begin januari 1797 dat iedereen die een brouwketel bezat zich moest voorien van een brouwerspatent, behalve wanneer men alleen voor eigen gebruik bier maakte. 
 Als de Fransen vertrokken zijn en het bestuur gevoerd wordt door het Koninkrijk ver Verenigde Nederlanden zien we tussen 1823 en 1830 in Spaubeek 5 brouwers: 
 Johan Willem Eussen (1823) [burgemeester? ww], Johan Cornelis Jaquemin (1823), Jan Gerard Kuipers (1823-1830), Johan Jacob Lenaerts (1823-1825), Johan Andries Loison (gestopt in 1823) [van Ten Dijke? ww] en Martinus Wouters (1823-1828). Het stoppen van Martin in 1828 kan samenhangen met zijn overlijden in 1830. 
 (bron: Pastoor Fr. Crutzen - Brouwers in Zuid-Limburg isbn: 978-90-821329-0-8 druk: Janssen Grafimedia - Beek
 
 
 Jan Gerard Cuijpers zal waarschijnlijk de brouwerij, die oorspronkelijk van zijn vader Gerard Cuijpers is geweest, hebben overgenomen van zijn broer Jan Pieter Cuijpers [ww] 
 
 woont in Hobbelrade op dinsdag 24 februari 1885 te Spaubeek [li] 
 met Maria Catharina Wouters, dr. van Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (akkerman/cultivateur) en Maria Catherina Henssen (IVb) (landbouwster). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Joannes Petrus Kuijpers (Cuijpers),  
   ged. op vrijdag 12 april 1822 genoemd naar zijn peter te Spaubeek [li] (getuigen: zijn grootvader Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters (zie IVb), zijn grootmoeder Joanna Catharina Wouters (IIIb) en Peter (Petrus) Mevis),  
   ovl. (ongeveer 12 jaar oud) op woensdag 14 januari 1835 aan cholera? te Spaubeek [li] (Jean Pieter Kuijpers zn van Jan Gerardus Kuijpers en Catharina Wouters). 
  2.  Maria Catharina ,  
   ged. op zondag 25 juli 1824 genoemd naar haar meter te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootmoeder Maria Catherina Henssen (IVb) en haar oom Jan Pieter (Joannes Petrus) Cuijpers (zie IIIb)),  
   werkbode,  
   ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op dinsdag 15 augustus 1843 te Hobbelrade [li] - Spaubeek. (Maria Catharina Cuijpers dr van Jan Gerard Cuijpers en Maria Catharina Wouters). 
  3.  Maria Joanna ,  
   ged. op maandag 3 juli 1826 genoemd naar haar meter te Spaubeek [li] (getuigen: haar oom Hans Willem (Joannes Wilhelmus) Wouters (zie IVb), Peter (Petrus) Mevis, haar tante Maria Joanna Kuijpers (IVf) en haar aangetrouwde tante Maria Catharina Raeven). 
  4.  Joannes Leonardus ,  
   ged. op vrijdag 18 juli 1828 genoemd naar zijn peter. matrimonium contraxerunt in hac parochia [=zij hebben een huwelijk gesloten in deze parochie] te Spaubeek [li] (getuigen: zijn oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Wouters (zie IVb), Maria Sibilla Peulen en zijn tante Joanna Elisabeth Kuijpers (IVh), als Maria Elisabeth Kuipers). 
  5.  Maria Gertrudis ,  
   geb. op woensdag 1 juni 1831 te Spaubeek [li],  
   woont te Maastricht [li]. 
  6.  Willem (Wilhelmus) ,  
   geb. op vrijdag 1 maart 1833 te Spaubeek [li],  
   kuiper,  
   woont te Maastricht [li],  
   ovl. (63 jaar oud) op donderdag 7 januari 1897 te Maastricht [li]. 
  7.  Jean Gerard ,  
   geb. op woensdag 2 december 1835 levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht te Spaubeek [li] (doodgeb.),  
   ovl. op woensdag 2 december 1835 aldaar (Jean Gerard Kuijpers zn van Jean Gerard Kuijpers en Maria Catharina Wouters). 
  8.  Joannes ,  
   geb. op woensdag 8 februari 1837 te Spaubeek [li],  
   ovl. (8 dagen oud) op donderdag 16 februari 1837 aldaar (Joannes Cuijpers zn van Joannes Gerardus Cuijpers en Catharina Wouters). 
  9.  Joannes Pieter ,  
   geb. op vrijdag 16 maart 1838 genoemd naar zijn overleden broer 1 te Spaubeek [li]. 
  10.  Joannes ,  
   geb. op donderdag 6 mei 1841 genoemd naar zijn overleden broer 8 te Spaubeek [li],  
   ovl. (9 dagen oud) op zaterdag 15 mei 1841 aldaar (Joannes Cuijpers zn van Jan Gerard Cuijpers en Maria Catharina Wouters). 

IVh.  Joanna Elisabeth (Maria Elisabeth) Kuijpers (Cuijpers), dr. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer) en Joanna Catharina Wouters (IIIb) (huisvrouw), 
 geb. op zaterdag 6 november 1802 te Hobbelrade [li] - Spaubeek, 
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 6 november 1802 te Spaubeek [li] 1802. 6ta 9bris baptizata es[t] Joanna Elisabeth filia legitima Gerardi Cupers, et Joannae Cathari[nae] Wouters. conjugum, incolarum de Hobbelraedt: quam de sacro fonte susceperunt Joannes Leonardus Rents, et Anna Elisabeth Campo. in fidem A.G. Somijn pastor loci de Spaubeck (getuigen: haar aangetrouwde oom Jan Leonard (Joannes Leonardus) Rents en haar achternicht Anna Elisabetha Campo), 
 getuige bij kerk. huw. van haar broer Jan Gerard (Joannes Gerardus) Cuijpers (IVg) en Maria Catharina Wouters op woensdag 24 oktober 1821 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Joannes Leonardus Cuijpers (zie IVg) op vrijdag 18 juli 1828 te Spaubeek [li], 
 tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 februari 1829 te Spaubeek [li] 
 met Wilhelmus Lenssen, zn. van Gabriel Lenssen en Catharina Elisabeth Offermans, 
 geb. op zaterdag 30 april 1803 te Oirsbeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Joanna Catharina ,  
   geb. op dinsdag 5 januari 1830 te Spaubeek [li]. 
  2.  Maria Cornelia ,  
   geb. op zondag 6 november 1831 te Spaubeek [li]. 
  3.  Joannes Mathijs ,  
   geb. op dinsdag 31 maart 1835 te Spaubeek [li]. 
  4.  Gerardus ,  
   geb. op donderdag 23 maart 1837 (tweeling) te Spaubeek [li]. 
  5.  Johanna Elisabeth ,  
   geb. op donderdag 23 maart 1837 (tweeling) te Spaubeek [li]. 
  6.  Joannes Hubertus ,  
   geb. op maandag 18 november 1839 te Spaubeek [li]. 
  7.  Carel Jozef ,  
   geb. op vrijdag 25 september 1846 te Spaubeek [li]. 

IVi.  Maria Cornelia Kuijpers (Cuijpers), dr. van Gerard (Gerardus) Cuijpers (schoenmaker, brouwer) en Joanna Catharina Wouters (IIIb) (huisvrouw), 
 geb. op dinsdag 19 november 1805 om 4 uur 's avonds te Spaubeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 november 1805 aldaar 1805 19na 9bris circa 4tam vespertinam nata eodemque baptisata est Maria Cornelia filia leg: Gerardi Cuijpers et Joannae Catharinae Wouters conj susc: fuere Wilhelmus Henssen et Maria Cornelia Wouters. testor JJ Raemaekers past: in Spaubeck: (getuigen: haar tante Cornelia (Maria Cornelia) Wouters (zie IIb), Wilhelmus Henssen), 
 ovl. (32 jaar oud) op zondag 22 juli 1838 te Spaubeek [li] (Maria Cornelia Cuijpers dr. van Gerard Cuijpers en Joanna Catharina Wouters; e.v. Jan Pieter Coumans), 
 tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 19 januari 1837 te Spaubeek [li] 
 met Jan Pieter Coumans, zn. van Jan Mathijs Coumans en Maria Elisabeth Gielkens, 
 geb. op vrijdag 8 mei 1812 te Schinnen [li], 
 dienstknecht, 
 ovl. (70 jaar oud) op vrijdag 27 april 1883 om 15:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1883/5 (getuigen: Jan Adam (Joannes Adamus) Welzen, (38 jaar, veldwachter, Spaubeek (oude Kerk), nabuur) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (41 jaar, koster, Spaubeek, bekende)). 
 Uit dit huwelijk een kind: 
  1.  Nn ,  
   geb. op maandag 2 oktober 1837 te Spaubeek [li] (doodgeb.). 
  Jan Pieter Coumans, zn. van Jan Mathijs Coumans en Maria Elisabeth Gielkens, 
 tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op donderdag 27 februari 1840 te Spaubeek [li] - akte 2, 
 woont in Hegge op vrijdag 27 april 1883 te Spaubeek [li] 
 met Maria Elisabeth Brouns
 geb. op vrijdag 9 juli 1802 dr van Christiaan Brouns en Maria Elisabeth Meijers te Hoensbroek [li], 
 ovl. (77 jaar oud) op vrijdag 21 mei 1880 te Spaubeek [li]. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Maria Catharina ,  
   geb. in februari 1841 te Spaubeek [li],  
   ovl. (7 maanden oud) op zondag 19 september 1841 [BS: 7 maanden] aldaar. 
  2.  Maria Catharina ,  
   geb. in 1842 te Spaubeek [li],  
   huishoudster,  
   ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op donderdag 13 december 1888 om 22:00 uur te Spaubeek [li] - akte 1888/12 (getuigen: Hendrik Hubert Deeder, (46 jaar, klompenmaker, Spaubeek, echtgenoot) en Jan Jacob (Joannes Jakobus) Schutgens, (47 jaar, koster, Spaubeek, bekende)),  
   tr. (resp. ongeveer 27 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 13 november 1869 te Spaubeek [li] - akte 8  
   met Hendrik Hubert Deeder,  
   geb. op donderdag 26 mei 1842 zn van NN en Sibilla Deeder te Büderich [nw, Duitsland],  
   klompenmaker,  
   overlijdensgetuige van Maria Catharina Coumans (zie IVi) op vrijdag 14 december 1888,  
   ovl. (70 jaar oud) op zaterdag 22 juni 1912 bij overlijden opgegeven als vader Mathijs Deeder te Horst [li]. Uit dit huwelijk 3 zonen.