Parenteel van Jacob (Jacobus) Wouters.
Parenteel van Jacob (Jacobus) Wouters.

Generatie I

I.  Jacob (Jacobus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Walter (Walterus) Jacobus Walteri alias Wouters (landbouwer - grondeigenaar, pachter van de hoeve Printhagen (1663, 1668)) en Heijlken (Helena) Nijsten
 geb. te Groot Genhout [li] - Printhagen, 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 20 juli 1667 te Beek [li] Jacobus filius Walteri Wouters et Helena Nijsten coning. suscept. Petrus Wouters et Helena Arts (getuigen: zijn achterneef Peter (Petrus) Henricus Odekirchen alias Wouters als Petrus Wouters, Helena Arts), 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Mevissen op zondag 5 november 1713 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Helena Henssen (zie IIb) op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Matthias Hendricus Bruls op maandag 28 september 1722 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters op zondag 8 februari 1699 te Beek [li], 
 doopgetuige van vervangende getuige zijn achterneef Adamus Laurentius Kerchofs op maandag 9 augustus 1723 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Franciscus Laurentius Penders op dinsdag 10 augustus 1723 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Walterus Nijsten op zondag 21 december 1727 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Anna Kerchofs op donderdag 30 mei 1726 te Beek [li], 
 doopgetuige van Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Joannes Malders op zondag 22 oktober 1724 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Peter (Petrus) Wouters (zie IIa) op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [li], 
 doopgetuige van Elisabetha Erkens op vrijdag 12 oktober 1736 te Schinnen [li], 
 doopgetuige van Joannes Boesten op woensdag 15 september 1745 te Spaubeek [li], 
  
 Zoon Joannes wil priester worden in 1721 te Spaubeek [li], 
 Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek. 
 Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wťl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge". 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181), 
 woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [li], 
 ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op donderdag 23 februari 1747 te Spaubeek [li], 
 begr. op zaterdag 25 februari 1747 aldaar die 23. februarij pie in domino obijt Jacobus Wolters praevie sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus viduus Mariae Vromen et 25. eiusdem sep[ultus]
 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) wegens Egtreglement op zaterdag 8 mei 1694 te Beek [li] Jacob Wouters J.M. van printhagen onder Beeck met Maria Vromen J.D. van Hobbelrae
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [li] 1 maij matrimonio copulati sunt Jacobus Wouters et Maria Vroemen testibus Petro Boervelts et Catharina Vroemen (getuigen: Peter (Petrus) Borvelts en Triniken (Catharina) Vromen als Catharina Vroemen), 
  
 zoon Joannes gaat leren voor priester op vrijdag 21 maart 1721 te Roermond [li], 
 Op 21 maart 1721 verklaart Jacob Wolters, wonende te Spaubeek, getrouwd met Maria Vroemen, dat zijn zoon Joannes Wolters, clerck en theologant van het seminarie te Roermond, van plan is de geestelijke stand aan te nemen. Hij heeft een geestelijk benefice in de catholieke kerk van Roermond en een andere geestelijke gift d.d. 22 maart 1721 door juffrouw Maria Agnes van Afferden geschonken. Beide samen geven ongeveer 39 pattacons (156 gulden) rente per jaar, onvoldoende om priester gewijd tec worden. Jacob Wolters geeft zijn zoon daarom een rente van 20 pattacons per jaar, welke hij en zijn andere kinderen telkens op 1 december zullen betalen. De rente dient als kindsdeel. 
 Onderpand: huis, hof en wei en al zijn goederen gelegen in Geleen en Beek. 
 Anno 1729. In een lijst van hoeveelheden rogge, die aan de kerk van Spaubeek betaald moeten worden komt Jacob Wolter wťl voor, maar de hoeveelheid rogge, die hij moet geven is niet meer leesbaar. Hij woont dan "in de Hegge". 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 181), 
 Visitaties door bisschop van Roermond (Uitreksel uit Nederlandse vertaling) op maandag 24 september 1725 te Spaubeek [li]
 [alleen onderdelen van Jacobus Wouters opgenomen. Mogelijk is dit niet de juiste Jacobus Wouters (x Maria Vromen), maar moet het zijn Jacobus Wouters (schepen) x Elisabetha Hanssen. 
 Hoewel in 1725 beide woonachtig in Spaubeek zijn kies ik voor deze Jacobus Wouters x Maria Vromen omdat de zoon Joannes voor priester aan het leren is (vanaf 1721). De zoon Martinus van Jacobus Wouters x Elisabetha Hanssen is ook priester en professor theologie, maar is in 1725 nog te jong (11 jaar oud) en gaat pas vanaf 1730 voor priester leren ww] 
 Inventaris nr: 76-31 
 Folio: 19r-20v 
 Parochie: H. Laurentius 
 Plaats: Spaubeek 
 Dekanaat: Valkenburg 
 Datum visitatie: 24-9-1725 
 Opmerkingen: zo geantwoord op 24 september 1725. 
 Wie patroon (collator) is 
 Ik antwoord: de doorluchtige prinses van Dederichstein. [=Anna Dorothea prinses van Diederichstein ww
 Aan wie de grote tienden toekomen. 
 Ik antwoord: men zegt dat ze behoren aan de heer Petrus Thomas de Negri te Spaubeek. [woont op Ten Dijken in Genheck (Hegge) Spaubeek ww
 Hier dient de naam van de pastoor geplaatst te worden en sinds wanneer hij aangesteld is. 
 Ik antwoord: Wolterus Janssen aangesteld in het jaar 1714 in juni. 
 Vanaf elk jaar de registers van gedoopten, gehuwden en overledenen beginnen. 
 Ik antwoord: dat het begint vanaf het jaar 1600. [is dit niet 1654 ? ww
 Of er een speciale stichting voor de catechismus is. 
 Ik antwoord: ontkennend. 
 Of er broederschappen zijn en welke. 
 Ik antwoord: de broederschap van de Heilige Rozenkrans. [zie ook o.a. Jacobus Odekercke alias Wouters
 Wie de kerkmeesters zijn. 
 Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Petrus Erkens, maar er blijven er 29 over die rekenschap overblijven ?? [geen rekenschap hebben afgelegd?] [in 1719 is dit Gerardus Leunis; in 1722 is dit Hein Bemelmans
 Wie de armenmeesters zijn 
 Ik antwoord: voor het huidige jaar 1725 Jacob Wouters, maar er zijn velen die geen rekenschap hebben afgelegd. [In 1719 is dit Hein Goessens ex Byse (=uit de Bies); in 1722 is dit Petrus Lemmens.
 Wie de koster is en door wie hij aangesteld wordt. 
 Ik antwoord: Joannes Stassen en hij zegt dat hij door de heer drossaard Duijckers is aangesteld. 
 Of hij een eigen huis heeft en op wie de reparatie ervan rust 
 Ik antwoord: ontkennend. 
 Wie de schoolmeester is en door wie hij aangesteld wordt 
 Ik antwoord: dezelfde die koster is. 
 Woont op zaterdag 25 december 1745 te Hobbelrade [li]
 treed op als getuige: 25 xbris baptisatus est Jacobus filius Jo(ann)is Pitswegh et Annae Boesten quem e sacro fonte susceperunt Wilm Henssen nomine Jacobi Wolters ex Hobbelroij et Maria Hanssen filia Dirck Hanssen ex Hobbelroij 
 met Mecken (Maria) Vromen (Vroemen, Vroomen), dr. van Jan (Joannes) Vromen en Ida Frambachs
 geb. te Hobbelrade [li], 
 ged. Rooms Katholiek op zondag 16 augustus 1671 te Beek [li] 16. Maria filia Joannis Vromen et Jdae Frambach coniug(um). suscept. Willemen Braeckelen van Maestricht et Lijseken Cuijpers. (getuige: Willemen Braeckelen [=Brakelmans ww?] van Maastricht, Lijseken Cuijpers), 
 doopgetuige van haar nicht Maria Mevis op zondag 23 maart 1710 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Cornelia Henssen op zaterdag 17 december 1718 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Seghels op woensdag 25 augustus 1694 te Beek [li], 
 doopgetuige van Jacobus Josephus Hanssen op zondag 19 maart 1719 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Petrus Henssen op donderdag 29 september 1718 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Catharina Haen op zondag 13 maart 1707 te Spaubeek [li], 
 woont op vrijdag 1 mei 1693 te Spaubeek [li] - Hoebbelrae. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Peter (Petrus) ,  
   geb. te Hobbelrade [li],  
   ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [li], volgt IIa
  2.  Joannes, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Jan Vromen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 16 september 1698 te Spaubeek [li] 16 7br baptisatus est Io(ann)es filius Iacobi Wouters et Maria Vroemen coniug: suscep: Jan Jelis Ida Meveijs (getuigen: Jan (Joannes) Zelis als Jan Jelis, Ida Meveijs),  
   pastoor in Velden en Opheer,  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Helena Henssen (zie IIb) op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn achterneef Jan (Joannes) Wouters op zondag 5 mei 1765 te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van zijn broer Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peeters op zaterdag 11 juli 1767 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters (zie IIa) op maandag 15 september 1721 te Beek [li]. 
  3.  Henricus, genoemd naar zijn oudoom aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 7 maart 1702 te Spaubeek [li] 7 martij bapt est Henricus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Joannes Penris et Isabella Vrombax (getuigen: zijn aangetrouwde oom Jan (Joannes) Penris en zijn oudtante Isabella Frambach als Isabella Vrombax),  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Wouters (zie IIa) op maandag 15 september 1721 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op maandag 17 november 1727 te Spaubeek [li],  
   begr. op woensdag 19 november 1727 aldaar 17. 9bris anni praecedentis obijt Henricus adolescens filius Iacobi Wouters et Mariae Vroemen coniug. et 19. 9bris eiusdem sepultus est.
  4.  Cornelia, genoemd naar haar tante en deze is ook haar meter ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 24 juli 1704 te Spaubeek [li] 24 iulij bapt est Cornelia filia Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Jo(ann)es Vromen et Cornelia Wouters (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters). 
  5.  Ida, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Ida Frambachs] ,  
   ged. Rooms Katholiek op woensdag 29 juli 1705 te Spaubeek [li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Vromen en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters),  
   doopgetuige van haar achterneef Matthias Kerchofs op donderdag 29 juni 1724 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 15 november 1730,  
   begr. op woensdag 15 november 1730 te Beek [li] 15. Ida Wouters uxor Henrici Luijten.,  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 36 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1725 te Geleen [li] 7. junij copulati sunt Henrick Luijt[en] et Jda Wouters. testis facies ecclesia[e]  
   met Hendrijck (Henricus) Luijten, zn. van Hendrijck (Henricus) Luijten en Gietgen Banens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 april 1689 te Geleen [li]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Walterus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 25 oktober 1706 te Spaubeek [li] 25 8br(is) baptisatus est Walterus filius Jacobi Wourters et Mariae Vromen suscept. Jo(ann)es Brakelmans et Mecken Kerckhoofs. (getuigen: zijn aangetrouwde oudtante Meijken (Maria) Kerckhoffs als Mecken Kerckhoofs [e.v. Marten Jacobus Wouters], Johannes Brakelmans [schoonvader Catharina Frambach ww?]). 
  7.  Maria, genoemd naar haar tante aan vaderszijde ,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 22 november 1707 te Spaubeek [li] 22 baptisata est Maria filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen suscept. Petrus Wouters et Anna Frambach (getuigen: haar oom Peter (Petrus) Wouters en haar oudtante Anna Frambach),  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Wouters (zie IIa) op zondag 8 februari 1733 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar achterneef Mathijs (Matthias) Romans op dinsdag 5 september 1752 te Beek [li],  
   doopgetuige van Elisabetha Hermens op zondag 7 november 1723 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 22 jaar oud) op zaterdag 23 september 1730,  
   begr. op zaterdag 23 september 1730 23. obijt Maria Wouters coelebs. te Beek [li]. 
  8.  Helena, genoemd naar haar grootmoeder aan vaderszijde [Heijlken Nijsten] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 15 maart 1709 te Spaubeek [li] 15 martij baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Petrus Mevis et Cornelia Wouters. (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en haar tante Neliken (Cornelia) Wouters),  
   ovl. (hoogstens 9 maanden oud) voor 1710 waarschijnlijk te Spaubeek [li]. 
  9.  Helena, genoemd naar haar overleden zuster ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 mei 1710 te Spaubeek [li] 18 maij baptisata est Helena filia Jacobi Wouters et Mariae Vromen susc. Peter Frambachs et Catharina Bemelmans (getuigen: haar oudoom Peer (Petrus) Frambach en Catharina Bemelmans),  
   ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1713 waarschijnlijk te Spaubeek [li]. 
  10.  Maria Catharina Wolters,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 aldaar, volgt IIb
  11.  Helena , genoemd naar haar overleden zuster,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 6 augustus 1713 te Spaubeek [li] anno 1713 6 aug baptisata est Helena filia legitima Jacobi Wouters et Mariae Vroemen quam e sacro fonte susceperunt Jacob Henssen et Maria Wouters n:b: haec filia non reperitur in registro suo loco sed susceptor et parentes baptisatae fide digni ita declarunt baptisatam esse anno et die quo supra a r: d: Wernero ab Amstenraedt tunc temporis pastore hic ita notatum. die 17 9bris 1776 ita testor W: Janssen pastor in Spaubeeck hic ponuntur quaedam omissa (getuigen: Jacobus Henssen en haar tante Meijken (Maria) Walteri),  
   religieuse (non),  
   doopgetuige van Nicolaus Geurts op maandag 3 februari 1738 te Spaubeek [li]. 

Generatie II

IIa.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters (Wolters), zn. van Jacob (Jacobus) Wouters (I) en Mecken (Maria) Vromen
 geb. te Hobbelrade [li], 
 ged. Rooms Katholiek op woensdag 16 februari 1695 te Spaubeek [li] 16 bapt est Petrus filius Jacobi Wouters et Mariae con(iu)g(um) susc Godefridus Gossens et Maria Saueren [Saveren] (getuigen: zijn aangetrouwde oudoom Geurt (Godefridus) Goessens als Godefridus Gossens e.v. Catharina Vroemen, Maria Saveren/Severen), 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Wouters op dinsdag 22 augustus 1719 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus Henssen (zie IIb) op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Janssen op donderdag 7 maart 1748 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Cornelia Wouters op maandag 14 juli 1760 te Beek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van zijn zoon Peter (Petrus) Wouters (zie IIa) en Barbara Paes op zondag 17 oktober 1773 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn kleindochter Maria Wouters op donderdag 12 januari 1775 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Hanssen op woensdag 24 maart 1717 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Petrus Erkens op zondag 30 augustus 1716 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn neef Jacobus Wouters (zie IIb) op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 3 december 1777 te Beek [li], 
 begr. op woensdag 3 december 1777 aldaar 3tia obyt Petrus Wouters octogen. vid: 1mi thori Idae Coumans, et 2di Petronillae Peters
 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (1) (gereformeerd) op zaterdag 30 mei 1716 te Beek [li] Peter Wouters J.M. van Hobbelraat onder de Heerlijkheid van Geleen met Ida Kaumans J.D. van Neer Beeck
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op donderdag 11 juni 1716 te Spaubeek [li] 11 matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Jda Coumans ex Nierbeck testes fuerunt Claes Boesten et Margarita Coumans. (getuigen: zijn achterneef Claes (Nicolaus) Boesten en haar zus Margareta Coumans
 met Ida Coumans (Koumans), dr. van Petrus Coumans en Cornelia Verwisch
 geb. te Neerbeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 1 februari 1691 te Beek [li] 1. Jda filia Petri Coumans et Corneliae Zeuerens [= Zeverens] coniug(um). suscept. Joannes Coumans et Trijneken Nijsten. uxor Thijsken Coumans. (getuigen: haar oom Jan (Joannes) Coumans en haar aangetrouwde tante Catharina Nijsten als Trijneken Nijssen e.v. Thijsken Coumans), 
 ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op zaterdag 12 december 1733 te Spaubeek [li] (Ida Coumans e.v. Petrus Wouters). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maria, genoemd naar grootmoeder aan vaderszijde [Maria Vromen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 24 april 1717 te Beek [li] 24 Maria filia Petri Wouters et Idae Coumans conj. sus. Jo(ann)es Coumans et Catharina Vroemen. (getuigen: haar oudoom Jan (Joannes) Coumans en haar oudtante Catharina Vroemen),  
   doopgetuige van Maria Agatha Wijnen op zaterdag 17 april 1773 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jan Peeter (Joannes Petrus) Janssen op maandag 7 oktober 1754 te Beek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 21 en minstens 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 24 mei 1738 idem [24 Maij] Frederik Romans j.m. geb. en woonagtig te Beek met Maria Wouters j.d. geb. en woonagtig te Beek te Beek [li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 8 juni 1738 8. Fredricus Romens cum Mari‚ Wouters, testibus Matthi‚ Romens et Elizabeth‚ Wouters. aldaar (getuige: Matthias Romens, Elisabeth Wouters)  
   met Frederik Romans,  
   geb. voor 1710 te Beek [li]. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.  Joannes (Joes), genoemd naar zijn oom en peter ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 15 september 1721 te Beek [li] 15 Jo(ann)es filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept[:] Henrico Wouters loco Jo(ann)is Wouters diaconi et Corneli‚ Koumans loco Elizabethae Koumans. (getuigen: zijn oom Henricus Wouters (zie I) nms. [zijn broer] diaken Joannes Wouters, zijn oom Joannes Wouters (zie I) (Diaken) door Henricus Wouters, zijn tante Cornelia Coumans door Elisabeth Coumans en zijn tante Elisabetha Coumans door Cornelia Coumans),  
   doopgetuige van zijn neef Johan Peter (Joannes Petrus) Peeters op vrijdag 10 april 1761 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Nicolaus Janssen op zondag 12 maart 1752 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Janssen op woensdag 3 oktober 1753 te Beek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 27 april 1755 [inschrijving] d(en): 12. april Johannes Wouters. j:m. van Neerbeek. met. Helena Penders. j.d: ook van Neerbeek. [copulatie] d(en): 27. april te Beek [li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 27 april 1755 27. matrimonio juncti sunt Jo(ann)es Wouters et Helena Penris ambo ex Beck coram me et testibus Theodoro Wouters et Maria Coenen. aldaar (getuigen: Dirk (Theodoricus) Wouters, als Theodorus Wouters, Maria Coenen, Theodorus Wouters, Maria Coenen),  
    
   woont circa 1760 te Neerbeek [li],  
   Heijerstraat (thans Fattenbergstraat) 
   (bron: Paul Mennens: Wouters Limonade Beek) 
   met Helena Penris (Penders), dr. van Neelis (Cornelius) Penris en Catharina Penris,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 11 oktober 1729 te Beek [li] 11. Helena filia Cornelij Penris et Catharinae Penris conjugum, suscept: Arnoldo Penris et Ann‚ Penris. (getuigen: haar grootvader Erken (Arnoldus) Penris en haar tante Anna Penris),  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Helena Penris op zaterdag 7 augustus 1790 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Petrus Wouters op zondag 16 maart 1794 te Neerbeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Henricus Wouters op zondag 6 maart 1768 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Mathias Janssen op donderdag 12 mei 1763 te Beek [li]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Isabella (Isabelle (Fr.)), genoemd naar haar meter ,  
   geb. te Neerbeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 21 oktober 1723 te Beek [li] 21 octobris Isabella filia Petri Wouters et Jdae Koumans conjugum suscept. Wilhelmo Pijls et Isabell‚ Frambach. (getuigen: Willem (Wilelmus) Pils als Wilhelmus Pijls en Isabella Frambach),  
   doopgetuige van haar nicht Ida (Maria Ida) Wauters op zaterdag 9 februari 1760 te Beek [li],  
   doopgetuige van Maria Ida Schols op maandag 21 juni 1784 te Beek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op donderdag 8 juni 1747 20 Maij Joh: Janssen j: m: van Neerbeek met Isabella Wouters j: d: ook van Neerbeek gecop. de 8 junij te Beek [li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zaterdag 20 mei 1747 eodem [=20-05-1747] cont: matr: Jo(ann)es Janssen. et Jsabella Wouters, coram me et tes: Wilhelmo Janssen et Cornelia Wouters. aldaar (getuigen: zijn broer Wilelmus Janssen en haar zus Cornelia Wouters (zie IIa))  
   met Joannes (Jean (Fr.)) Janssen, zn. van Nicolaus Janssen en Maria Lenaerts,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 26 januari 1719 te Beek [li] 26 sub conditione Jo(ann)es filius Nicolai Janssen et Mariae Lenaerts conjugum suscept: Nicolao Janssen et Mari‚ Vleugels. (getuigen: zijn vader Nicolaus Janssen en Maria Vleugels),  
   ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op vrijdag 1 april 1808 te Beek [li] (Jean Janssen gehuwd met Isabelle Wouters). Uit dit huwelijk 16 kinderen. 
  4.  Cornelia, genoemd naar haar grootmoeder aan moederszijde [Cornelia Verwisch] ,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 2 november 1725 te Beek [li] 2. Cornelia filia Petri Wouters et Jdae Coumans. conjugum, suscept: Jo(ann)e Kerchofs et Corneli‚ Coumans. (getuigen: haar tante Cornelia Coumans, Joannes Kerckhofs),  
   getuige bij kerk. huw. van Joannes Janssen en haar zus Isabella Wouters (zie IIa) op zaterdag 20 mei 1747 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Janssen op zondag 27 mei 1759 te Beek [li],  
   doopgetuige van haar nicht Maria Wouters op donderdag 12 januari 1775 te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van haar neef Mathijs (Matthias) Romans en Maria Catharina Coumans op zondag 12 september 1773 te Beek [li],  
   doopgetuige van Anna Margaretha Sleijpen op donderdag 15 september 1757 te Beek [li],  
   doopgetuige van Joannes Schols op dinsdag 26 juni 1787 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 24 december 1800 te Beek [li] - akte 17,  
   tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 37 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 1 juli 1758 [inschrijving] d(en). 1. jullij [sic] Peter Peters. j:m: van Spauwbeek. met Cornelia Wouters. j:d. van Neerbeek. [copulatie] d(en). 16. jullij te Beek [li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 16 juli 1758 hac 16ta. julij matrimonio juncti sunt Petrus Peeters ex Geleen oriundus ratur autem domic[i]lij ex Spaubeck et Cornelia Wouters ex Beck coram me et testibus Arnoldo Peeters et Petro Wouters ambo ex Beck. aldaar (getuigen: haar broer Peter (Petrus) Wouters (zie IIa), zijn broer Arnoldus Peters, haar broer Peter (Petrus) Wouters (zie IIa), Arnoldus Peeters)  
   met Peter (Petrus) Peters (Peeters), zn. van Claes Peters en Jen Boisten, zn. van Claes (Nicolaus) Peters en Jenne (Joanna) Boosten,  
   ged. Rooms Katholiek op dinsdag 23 juli 1720 te Geleen [li] (getuigen: Merten (Martinus) Wouters, als Martinus Wouters, zijn tante Meijken (Maria) Peters, Peter Boisten),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Janssen op woensdag 11 november 1761 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op zondag 2 oktober 1768 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Catharina Wouters op maandag 21 maart 1763 te Beek [li]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Peter (Petrus), genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Petrus Coumans] ,  
   woonachtig te Neerbeek [li],  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 22 januari 1729 te Beek [li] 22. sub conditione Petrus filius Petri Wouters et Idae Koumans conjugum, suscept: Jacobo Wouters et Margarit‚ Koumans. (getuigen: zijn grootvader Jacob (Jacobus) Wouters (I) en zijn tante Margareta Coumans),  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters (zie IIa) op zondag 16 juli 1758 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Ida Peters op maandag 14 juli 1806 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jacobus Janssen op donderdag 18 september 1760 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn kleindochter Maria Catharina Martijns op zondag 19 augustus 1804 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn kleinzoon Joannes Petrus Wouters op woensdag 17 september 1794 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Neelis (Cornelius) Wauters op woensdag 21 augustus 1765 te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Jan (Joannes) Scholts en zijn nicht Ida (Maria Ida) Wauters op donderdag 7 januari 1796 te Beek [li],  
   doopgetuige van Maria Elisabeth Snijders op woensdag 22 januari 1777 te Beek [li],  
   getuige bij kerk. huw. van Peter (Petrus) Peters en zijn zus Cornelia Wouters (zie IIa) op zondag 16 juli 1758 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn achternicht Maria Agnes Peters op maandag 18 april 1791 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Jan Peter (Joannes Petrus) Wouters op zondag 14 november 1756 te Meerssen [li],  
   ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 17 januari 1810 te Beek [li] (Pierre Wouters zn van Pierre Wouters en Elisabeth Coumans; gehuwd met Barbe Paes; gehuwd met Catharina Coumans),  
    
   Verwantschap tussen families Wouters en Coumans/Koumans in 1759,  
   Beide echtgenoten hebben een (of meer dan een) bloedverwantschap: 
   1. De naam van de moeder van Peter Wouters is Ida Coumans en de naam van de bruid Catharina K(C)oumans doet vermoeden dat hier een bloedverwantschap aanwezig kan zijn. Wellicht is dit ook zo, maar er zijn gťťn geboortegegevens van de vader (Henricus Coumans) van de bruid Catharina K(C)oumans te vinden.  
   2. Er is wel een bloedband via de familie Wouters aanwezig: 
   Peter Wouters is de zoon van Peter Wouters x Ida Coumans. Hij is de zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen. Hij is de zoon van Walter Walteri alias Wouters x Helena Nijsten. Hij is de zoon van Jacob Odekercke alias Wouters x Maria Haghemans alias Otten
   Catharina Koumans is de dochter van Henricus Coumans x Maria Stijnen. Zij is de dochter van Jan Stijnen x Trijneken Wouters. Zij is de dochter van Marten Walteris alias Wouters x Maria Kerckhoffs. Hij is de zoon van Jacobus Odekercke alias Wouters en Maria Haghemans alias Otten
  ,  
   tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 19 jaar oud) (1) (Nederlands Hervormd) op zondag 11 februari 1759 te Beek [li] [inschrijving] dito: Peter Wouters. j:m: van Neerbeek. met Catharina Koumans j:d: ook van Neerbeek [copulatie] d(en). 11. february,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 11 februari 1759 aldaar hac. 11ma febrij. matrimonio juncti sunt Petrus Wouters et Catharina Coumans ec Beeck vi dispensationis in 3tio consanguinit(a)tis gradu collaterali aequali ab jllustrissimo ac reverendissimo d(omi)no episcopo Ruremondensi coram me pastore et testibus Andrea Hensen et Maria Stijnen. (getuigen: zijn neef Andrť (Andreas) Henssen (zie IIb), haar moeder Maria Stijnen, Andreas Hensen)  
   met zijn achternicht Catharina Koumans (Coumans), dr. van Henricus Coumans en Maria Stijnen,  
   woonachtig te Neerbeek [li],  
   ged. op maandag 26 oktober 1739 te Beek [li] 26. suppletae sunt ceremoniae super Cath: filiam Henrici Koumans et Mariae Stijnen conj: respondentibus Jo(ann)e Hanssen et Corneli‚ Penris. (getuigen: Joannes Hanssen en Cornelia Penris),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Catharina Coumans op zaterdag 11 juli 1761 te Beek [li],  
   ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1770,  
   begr. op zaterdag 23 juni 1770 te Beek [li] 23 Catharina Coumans uxor Petri Wouters. Uit dit huwelijk 4 kinderen,  
    
   Verder onderzoek (Collectie Habets),  
   I-1 Pierre Wouters wednr v Barbara Vaes te Neerbeek [Vaes = Paes ww] 
   II-1 Maria Cornelia Wouters verkoopt aan 
   Jan Wouters wednr v M.Anna Lenarts (3277-126-1809) 
  ,  
   otr. (2) op vrijdag 1 oktober 1773 te Beek [li],  
   tr. (resp. ongeveer 44 en minstens 20 jaar oud) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 15 oktober 1773 te Beek [li] [inschrijving] d(en). 1. octob. Peter Wouters. weduwenaar van Neerbeek. met Barbara Paas. geb. van Geleen en woon. in Neerbeek. [getrouwt] d(en). 15 octob,  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op zondag 17 oktober 1773 aldaar 17tim‚ 8bris matrimonio juncti sunt Petrus Wouters ex Beeck viduus Catharinae Comans et Barbara Paes ex Gheleen coram me et testibus Jo[ann]e Petro Wouters et Helena Paes et pluribus alys. (getuigen: zijn vader Peter (Petrus) Wouters (IIa), als Joannes Petrus Wouters, Helena Paes)  
   met Barbara Paes,  
   geb. voor 1753 te Geleen [li],  
   ovl. (minstens 28 jaar oud) op dinsdag 11 september 1781,  
   begr. op dinsdag 11 september 1781 te Beek [li] 11ma obyt ex eod: morbo Barbara Paes ex Gheleen uxor Petri Wouters ex Beeck. Uit dit huwelijk een dochter. 
  6.  Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Jacob Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 8 februari 1733 te Beek [li] 8. baptizatus est Jacobus filius Petri Wouters et Jdae Koumans conjugum, suscept: Jo(ann)e Hanssen et Mari‚ Wouters. (getuigen: Joannes Hanssen en zijn tante Maria Wouters (zie I)),  
   ovl. (ongeveer 14 jaar oud) op woensdag 10 januari 1748 te Neerbeek [li],  
   begr. op woensdag 10 januari 1748 te Beek [li] d: 10. ja(nu)arij obijt solo viatico munitus Jacobus Wouters, filius Petri Wouters ex Neerbeeck. r.i.p.
  Peter (Petrus), genoemd naar zijn oom aan vaderszijde Wouters
 tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 55 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op vrijdag 7 november 1738 te Beek [li] de 7 9bris Peter Wouters weduwenaer woonagtig tot Neerbeek met Peternel Peters weduwe woonagtig ten Beek
 kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 18 november 1738 aldaar 18. Petrus Wouters cum Petronill‚ Peters de meo consensu contraxerunt coram r:d: Jo(ann)e Wouters pastore in Velden dispensante ill(ustrissi)mo Ruraemundensi in 3tio affinitatis gradu lineae lateralis aequali. testibus utroque Wilhelmo Henssen (getuigen: zijn broer Joannes Wouters (zie I), pastoor in Velden en zijn achterneef Wilm (Wilhelmus) Henssen (zie IIb)), 
  
 Verder onderzoek in 1767 te Neerbeek [li], 
 Peter Wouters x Petronel Peters te Neerbeek (bron: Collectie Habets 4240-7-1767
 met Petronilla Peters, dr. van Thijsken (Matthias) Peters en Ida Erckens alias Thijssen
 woonachtig te Neerbeek [li], 
 ged. Rooms Katholiek op dinsdag 19 oktober 1683 te Beek [li] 19 Petronilla filia Thijsken Peters et Jdae Erckens coniug(um) suscept. Walt Odekir[c]k[e]n et Catharina Eijnaten ex Spaubeeck. (getuigen: Walter (Walterus) Joannes Odekercke als Walt Odekircken, Catharina Eijnaten uit Spaubeek), 
 doopgetuige van haar neef Henricus Peters op donderdag 1 februari 1720 te Beek [li], 
 doopgetuige van Maria Ida Janssen op maandag 18 januari 1751 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar neef Petrus Boesten op maandag 25 november 1720 te Beek [li]. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIb.  Maria Catharina (Catharina) Wolters (Wouters), dr. van Jacob (Jacobus) Wouters (I) en Mecken (Maria) Vromen
 ged. Rooms Katholiek op zaterdag 17 oktober 1711 [naam vader: Jacobus Wolters] te Spaubeek [li] 17 baptisata est Maria Catharina filia Jacobi Wolters et Mariae Vroomen susceptores Petrus Vroomen et Elsken Leenardts (getuigen: Petrus Vroemen als Petrus Vroomen en Elsken (Elisabeth) Lenarts als Elsken Leenardts), 
 doopgetuige van haar achterneef Joannes Wilhelmus Erkens op zondag 25 oktober 1750 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Ida (Maria Ida) Wauters op vrijdag 13 augustus 1762 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar neef Otto Hagemans op vrijdag 25 april 1749 te Beek [li], 
 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Wilhelmus Loijson op zaterdag 8 oktober 1774 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar neef Ludovicus Raemeckers op woensdag 25 augustus 1745 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van haar achternicht Joanna Pitzwegh op woensdag 6 februari 1737 te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op donderdag 18 september 1777 te Spaubeek [li] (Maria Catharina Wouters gehuwd met Matthias Wouters) doodsoorzaak: subitanea [=door een plotselinge dood], 
 begr. op zaterdag 20 september 1777 aldaar, 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zaterdag 1 februari 1738 aldaar 1 februarij anno praefato matrimonio juncti sunt cum dispensatione in tertio consanguinitatis gradu aequali Wilhelmus Henssen et Maria Wolters testes fuerunt Petrus Mevis et Wilhelmus Peulen (getuigen: haar aangetrouwde oom Peter (Petrus) Mevis en zijn neef en haar achterneef Wilm (Wilhelmus) Peulen), 
  
 koopt tussen 1740 en 1744 te Spaubeek [li], 
 Op 10 februari 1740 kopen Wilhelm Henssen en Maria Wouters een stuk land te Hobbelrade in het "het Huijerbecken" van de heer Penders en zijn moeder, Maria Cuijpers, weduwe van Jan Penders. 
 Op 9 april 1744 kopen Willem Henssen en Maria Wouters 40 kleine roeden beempt onder Spaubeek van Geret Wijnen, getrouwd met Maria Hagemans. 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128), 
 Geld lening in 1747
 Op 6 mei 1747 leent Willem Henssen namens zijn schoonzuster, Helena Wouters, geestelijke dochter (religieuse) 600 gulden ŗ 4% aan Joannes Hanssen cum suis [=met gevolg, met de zijnen]. 
 (Bron: Mathis Hubertus Bemelmans en Maria Antoinetta Hubertina Brandts blz. 128), 
 Overlijden familieleden binnen 2 weken tussen woensdag 20 september 1747 en zondag 1 oktober 1747  te Spaubeek [li]
 Twee kinderen en hun vader overlijden binnen 2 weken in dit gezin. Mogelijk als gevolg van de runderpest, die hier heerste tussen 1745 en 1748, of aan disenterie
 In het overlijdensregister van Spaubeek lezen we: "In den winter 1746-1747 heerstte alhier eene kwaadaardige ziekte onder het vee. . .vele (omtrent 35) koebeesten stierven . . . en vele inwoners stierven aan disenterie of buikloop
 met haar achterneef Wilm (Wilhelmus), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Wilhelmus Hengsten] Henssen, zn. van Andreas Henssen (scabinus [=schepen, wethouder]) en Maria Cuijpers
 ged. Rooms Katholiek op donderdag 4 december 1710 te Spaubeek [li] 4 xbris baptisatus est Wilhelmus filius Andreae Henssen et Mariae Cuijpers suscept. Lambertus Heijnen et Margareta Didden nomine Annae Cuijpers. (getuigen: zijn achterneef Lambertus Heijnen, Margareta Didden nms. haar moeder Anna Cuijpers en Enken (Anna) Cuijpers door haar dochter Margareta Didden), 
 landbouwer-grondeigenaar, 
 getuige bij kerk. huw. van zijn achterneef Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Petronilla Peters op dinsdag 18 november 1738 te Beek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Dirick (Theodorus) Geurts en Cornelia Coumans op zondag 25 november 1736 te Spaubeek [li], 
 getuige bij kerk. huw. van Joannes Boosten en Maria Meijers op zondag 7 oktober 1731 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van Anna Maria Duque op zondag 11 september 1735 te Spaubeek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Jacobus Pitswegh op zaterdag 25 december 1745 te Spaubeek [li], 
 wonen in Hobbelrade te Spaubeek [li], 
 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op zondag 1 oktober 1747 - aan runderpest of disenterie te Hobbelrade [li], 
 begr. op zondag 1 oktober 1747 te Spaubeek [li] 1 pie in domino obijt ex dissenteria sacris ecclesiae sacramentis rite praemunitus Wilhelmus Hensen maritus Mariae Wolters ex Hobbelray et eodem sepultus.
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Andrť (Andreas), genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Andreas Henssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 20 april 1739 te Spaubeek [li] 20 aprilis anno praefato baptisatus est Andreas filius Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quem e sacro fonte susceperunt Christianus Peulen et Catharina Vroemen uxor Petri Mevis (getuigen: Christiaen (Christianus) Peulen en zijn oudtante Catharina Vroemen, echtgenote van Petrus Mevis),  
   getuige bij kerk. huw. van zijn neef Peter (Petrus) Wouters (zie IIa) en Catharina Koumans op zondag 11 februari 1759 te Beek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Andreas Loijson op dinsdag 25 juni 1776 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 55 jaar oud) op donderdag 14 augustus 1794 te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 16 augustus 1794 aldaar (Andreas Hensen e.v. Anna Catharina Haarden),  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 25 jaar oud) (Rooms Katholiek) op donderdag 7 juni 1770 te Geleen [li] (getuige: Joannes Haerden, Mari Anna)  
   met Anna Catharina Haerden, dr. van Joannes Harden en Sijbilla Erkens,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 26 februari 1745 te Geleen [li] (getuigen: haar grootvader Jan (Joannes) Erckens en haar grootmoeder Enken (Anna) Demacker) Joannes Erckens, Anna Demacker,  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Catharina SchŲrgers op donderdag 4 december 1800 te Munstergeleen [li],  
   doopgetuige van haar kleindochter Anna Gertrudis KŲlen op vrijdag 4 mei 1810 te Munstergeleen [li],  
   ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op vrijdag 6 september 1811 te Spaubeek [li],  
   begr. op zaterdag 7 september 1811 aldaar 1811 6 7bris obijt Anna Catharina Haerden aetatis 67 annorum vidua [= 67 jr. oud] Andreae Henssen extremis s:r:e: sacramentis munita et 7tima post meridiem sepulta. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Maria Helena, genoemd naar haar tante aan moederszijde [Helena Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 8 november 1742 te Spaubeek [li] 8 novembris anno praecedenti baptisata est Maria Helena filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte susceperunt Jacobus Wolters no(m)i(n)e r: d: Jo(ann)is Wolters pastoris in Velden et Maria Henssen uxor Jo[ann]is Raemeckers (getuigen: haar grootvader Jacob (Jacobus) Wouters (I) nms. eerwaarde heer Joannes Wolters pastoor in Velden, haar oom Joannes Wouters (zie I) als eerwaarde heer Joannes Wolters pastoor in Velden door Jacobus Wouters en haar tante Maria Helena Henssen e.v. Joannes Raemeckers),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Helena Henssen op dinsdag 28 november 1775 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Petrus Eussen op zondag 27 juli 1788 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1829 te Beek [li]. 
  3.  Jacobus, genoemd naar zijn grootvader aan moederszijde [Jacob Wouters] ,  
   geb. in 1744 Is hij een tweelingbroer van Joannes Franciscus en dus ook geboren op 3 oktober 1744, want bij het sterven heeft hij de leeftijd van 3 jaar? waarschijnlijk te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op zondag 24 september 1747 - aan runderpest of dyssenterie te Spaubeek [li],  
   begr. op dinsdag 26 september 1747 aldaar eodem [24-09-1747] obijt ex dissenteria Iacobus filius 3 annorum Wilhelmi Hensen et Mariae Wolters et 26 eiusdem sepultus
  4.  Joannes Franciscus ,  
   ged. Rooms Katholiek op zaterdag 3 oktober 1744 te Spaubeek [li] 3 oct: anno praefato baptisatus est Joannes Franciscus filius leg: Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quem e sacro fonte susceperunt Petrus Wolters et [verder niets geschreven] (getuige: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIa), als Petrus Wolters),  
   ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op woensdag 20 september 1747 - aan runderpest of dyssenterie te Spaubeek [li],  
   begr. op vrijdag 22 september 1747 aldaar die 20 obijt ex dissenteria Ioannis 3 annorum filius Wilhelmi Hensen et Mariae Wolters et 22 eiusdem sepultus
  5.  Maria Anna (Maria Joanna) ,  
   ged. Rooms Katholiek op zondag 18 december 1746 te Spaubeek [li] 18 decembris anno praenotato de mea licentia p r: dominum Hoen baptisata est Maria Anna filia Wilhelmi Henssen et Mariae Wolters quam e sacro fonte suceperunt Dyrck Geurts [verder niets geschreven] (getuige: Dirick (Theodorus) Geurts als Dijrck Geurts [schepen van Geleen en Spaubeek]),  
   doopgetuige van haar nicht Maria Anna Henssen op donderdag 25 december 1777 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Andreas Eussen op zaterdag 24 januari 1795 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van haar neef Jacobus Ludovicus Eussen op woensdag 15 maart 1786 te Voerendaal [li],  
   doopgetuige van haar neef Joannes Wilhelmus Eussen op zaterdag 4 oktober 1788 te Voerendaal [li],  
   ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 15 februari 1822 te Spaubeek [li],  
   begr. op zondag 17 februari 1822 aldaar,  
   kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 31 jaar oud) (1) (Rooms Katholiek) op zondag 8 november 1772 aldaar (getuige: Helena Widdeshoven, Maria Widdershoven, Franciscus Loijson, Joannes Wilhelmus Loijson)  
   met Joannes Loijson, zn. van Joannes Loijson en Anna Maria Loijson,  
   ged. Rooms Katholiek op vrijdag 13 oktober 1741 te Spaubeek [li] 13 oct: anni praefati baptisatus est Joannes filius Jo(ann)is Loyson et Annae Mariae Loijson p: r: d: Penris quem e sacro fonte susceperunt Matthias Loyson et Martina Voes (getuigen: zijn oom Matthias Loijson, Martina Voes),  
   ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op woensdag 25 februari 1784 te Spaubeek [li],  
   begr. op vrijdag 27 februari 1784 aldaar 25ta circa medium 1ae nocturnae obyt in castro de st. Jansgeleen Joannes Loijson aetatis circiter 40 annorum maritus Mariae Annae Hensen, et 27 ejusdem sepultus in ecclesia. Uit dit huwelijk 4 kinderen,  
   tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 27 jaar oud) (2) (Nederlands Hervormd) op zaterdag 8 januari 1785 te Heerlen [li],  
   kerk.huw. (Rooms Katholiek) op dinsdag 25 januari 1785 te Spaubeek [li] (getuigen: zijn broer Franciscus Eussen en zijn zus Maria Elisabeth Eussen)  
   met Joannes Petrus Eussen, zn. van Dirk (Theodorus) Eussen en Lucia (Maria Lucia) Stevens,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 28 april 1757 te Voerendaal [li] (getuige: Anna Elisabeth Stevens, Joannes Eussen),  
   ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op donderdag 18 juni 1818 te Spaubeek [li],  
   begr. op donderdag 18 juni 1818 aldaar. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  Maria Catharina Wolters
  
 Verder onderzoek, 
 Mathias Wouters x Maria Wouters te Spaans-Neerbeek (Collectie Habets 4233-34-1753 en 4230-24-1749) 
 
 kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 33 jaar oud) (2) op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [li] 10 octobris matrimonio juncti sunt cum dispensatione in 4to gradu consanguinitatis semel et in bannis Matthias Wouters et Maria Wouters testes Henricus Vromen custos et Jda Mevis (getuigen: Henricus Vroemen als Henricus Vromen de koster en Ida Mevis), 
  
 Verwantschap Matthias Wouters x Maria Wouters op donderdag 10 oktober 1748 te Spaubeek [li], 
 Matthias en Maria zijn verre neef en nicht van elkaar (zie ook dispensatie bij huwelijk, zij weten dus dat ze ver familie van elkaar zijn). 
 Matthias Wouters is zoon van Otto Wouters x Bille Fremmen is zoon van Petrus Odekirchen/Wouters x Anna Gerkens/Martens is zoon van Hendrick Odekercke/Wouters x Margaretha Schetseneers (3 generaties terug in tak Henricus) 
 Maria (Catharina) Wouters is dochter van Peter Wouters x Ida Coumans is zoon van Jacob Wouters x Maria Vromen is zoon van Walter Wouters x Heijlken Nijsten is zoon van Jacob Odekercke/Wouters x Mayken Otten (4 generaties terug in tak Jacobus) 
 Jacobus Odekercke/Wouters en Henricus Odekercke/Wouters zijn beide zonen van Walterus Odekercke x Christina NN de stamvader van onze familie
 met Matthias Wouters, zn. van Otto Wouters en Bille (Sibijlla) Fremmen
 ged. Rooms Katholiek op zondag 22 september 1715 te Beek [li] 22 baptizatus est Matthias filius Othonis Wouters et Sibyllae Fremmen conj. sus. Franciscus Martens et Margaretha Haghemans. (getuigen: zijn achternicht Grietjen (Margareta) Haghmans alias Wouters, als Margaretha Haghemans, Franciscus Martens), 
 doopgetuige van zijn neef Matthias Hagemans op dinsdag 6 juni 1741 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achterneef Petrus Peters op dinsdag 24 september 1743 te Beek [li], 
 doopgetuige van zijn achternicht Anna Elisabeth Greven op donderdag 13 februari 1744 te Beek [li], 
 doopgetuige van Joannes Mathias Henssen op zondag 15 augustus 1773 te Geleen [li], 
 ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 11 maart 1786 te Spaubeek [li] - in Hoeve. (Mathias Wouters e.v. Maria Wouters), 
 begr. op maandag 13 maart 1786 aldaar 11ma obyt subitanea in Hoeve circa 5am matutinam Mathias Wouters aetatis 74 circiter annorum, et viduus Mariae Wouters, qui 13tia ejusdem sepultus est.
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jacobus, genoemd naar zijn overleden broer [Jacobus Henssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op maandag 7 juli 1749 te Spaubeek [li] 7 julij baptisatus est Jacobus filius legitimus Matthiae Wouters et Mariae Wouters susceptores Petrus Wouters et Ida Mevis (getuigen: zijn oom Peter (Petrus) Wouters (IIa) en Ida Mevis),  
   ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op zaterdag 6 maart 1751 te Spaubeek [li] (Jacobus Wouters zn van Mathias Wouters en Maria Wouters) opmerking: 1 anni [= 1 jaar oud],  
   begr. op zondag 7 maart 1751 aldaar 6 martij obijt Jacobus infans 1 anni et medij filius Matthiae Wouters et Mariae Wouters et 7 eiusdem sepultus.
  2.  Joannes Jacobus, genoemd naar zijn overleden broer [Joannes Henssen] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1752 (tweeling) te Spaubeek [li] 2 martij baptisati sunt gemini filii legitimi Matthiae Wouters et Mariae Wouters 1mus Otto cujus suscep(tores) fuerunt Joannes Hagemans et Elisabeth Kerckhofs 2dus Joannes Jacobus cujus suscep(tores) fuerunt Petrus Wouters et Anna Wouters (getuigen: zijn oom Petrus Wouters en zijn tante Anna Wouters),  
   kapelaan (sacellanus in Schimmert),  
   doopgetuige van zijn nicht Maria Ida Henssen op maandag 28 augustus 1780 te Spaubeek [li],  
   doopgetuige van zijn neef Joannes Jacobus Arnoldus Loijson op vrijdag 26 juni 1778 te Spaubeek [li],  
   ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op woensdag 3 januari 1781 opmerking: capellaan deses kerspel;tot sc. te Schimmert [li],  
   begr. op donderdag 4 januari 1781 aldaar. 
  3.  Otto, genoemd naar zijn grootvader aan vaderszijde [Otto Wouters] ,  
   ged. Rooms Katholiek op donderdag 2 maart 1752 te Spaubeek [li] 2 martij baptisati sunt gemini filii legitimi Matthiae Wouters et Mariae Wouters 1mus Otto cujus suscep(tores) fuerunt Joannes Hagemans et Elisabeth Kerckhofs 2dus Joannes Jacobus cujus suscep(tores) fuerunt Petrus Wouters et Anna Wouters (getuigen: zijn oom Joannes Haegmans, als Johannes Hagemans en Elisabetha Kerckhoffs),  
   ovl. (ongeveer 30 dagen oud) op zaterdag 1 april 1752 te Spaubeek [li] opm. unius mensis [= 1 maand],  
   begr. op zondag 2 april 1752 aldaar 1. aprilis obijt Otto infans unius mensis, filius Matthiae Wouters et Mariae Wouters et 2 huius sepultus.